Vizsga

  

    Vizsga

 Vizsgaidőszak, vizsgajelentkezés:

A féléves vizsgaidőszak és vizsgára történő jelentkezés időpontja megtekinthető a Neptun tanulmányi rendszer "Információ - Időszakok" menüpont alatt (a meghirdetés előtt tájékoztató üzenetet is küldünk).

  • Vizsgára minden hallgatónak jelentkeznie kell a Neptun-rendszerben.  Vizsgajelentkezés, vagy módosítás az eredeti vizsgaidőpont előtt 24 órával lehetséges. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy ismétlővizsga-díj befizetési kötelezettségét nem teljesítette, a vizsgát nem teheti le!

  • Amennyiben a vizsgánál minimum létszám szerepel, de nincs elég jelentkező, úgy a vizsga elmarad (utolsó vizsganap kivételével). Kérjük ezen vizsgaidőpontoknál a létszám alakulását figyelemmel kísérni, mert külön értesítést nem küldünk a vizsga elmaradásáról.

  • A vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell a vizsgáztatónál - ellenkező esetben a leckekönyvbe "nem jelent meg" bejegyzés kerül.

Vizsgahelyszín:

Azon vizsgáknál, ahol a "Terem" oszlopban nem látható helyszín, a + jelre kattintva, a leírásban megtalálható. A vizsgahelyszínt érdemes a vizsga előtti nap ellenőrizni, esetleges idő-közbeni változás miatt.

Javító/ismétlő vizsga:

 A jelenleg érvényben lévő Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint: „javító, illetve ismétlő vizsgát vagy szigorlatot leghamarabb a sikertelen vizsgát követő 3. naptári napon lehet tenni.” A Felsőoktatási törvény értelmében csak a harmadik vizsgát terheli fizetési kötelezettség (tehát az első és második vizsga minden tárgyból ingyenes).Az  ismétlővizsga-díj befizetése,  a  Tanulmányi Csoport  által  nyomtatandó csekken,  vagy  a hallgató saját folyószámlájáról  történő  átutalással  történik.  A csekket  a  hallgatónak  kell megigényelni  - sikertelen vizsga után -  Tanulmányi Osztálynak írásban jelezve. Ezután a csekk a Tanulmányi Csoportnál átvehető. A vizsgán a csekket, illetve  - átutalással történő befizetés esetén -  a banki bizonylatot be kell mutatni.

Azon hallgatók, akik a 2012/2013-as tanévben, vagy azt követően nyertek felvételt, tanulmányaik során egy tantárgyból összesen 6 vizsgát kísérelhetnek meg (1 sikertelen  + 5 ismétlő).

Leckekönyv:

Vizsgára feljelentkezett hallgatók leckekönyvét a Tanulmányi Osztály adja át a vizsga napján a vizsgáztató részére.

Vizsgaeredmény:

Amennyiben a Neptunban rögzített érdemjegy nem egyezik meg a vizsgán szerzett érdemjeggyel, vagy annak ellenére, hogy a hallgató vizsgát tett, nem szerepel érdemjegy a Neptun Tanulmányi Rendszerben, a hallgató
vagy az oktató a vizsgaidőszakot követő 14 napon belül kifogással élhet. E határidő elmulasztása esetén igazolásnak kizárólag akkor van helye, ha a kifogás benyújtását a rendelkezésre álló 14 napos időszak egybefüggően több mint felében orvosi igazolással bizonyított egészségügyi ok akadályozta.

Vizsgahalasztás:

Igazoltnak kizárólag az a távollét tekinthető, amely a hallgató önhibáján kívül, igazolható külső körülmények miatt következett be. Az igazolt távolmaradás vizsgahalasztásnak minősül.

 

A Neptun alkalmazásával kapcsolatos észrevételeit jelezheti a Tanulmányi Csoport ügyintézőinél: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  (a tárgyban kérjük minden esetben feltüntetni a szak rövidített megnevezését)

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a Neptun-rendszer hiányos ismerete nem mentesíti az elvégzendő feladatok, kötelezettségek teljesítése alól.