Tanulmányi ügyintézés

 

Hétfő: nincs ügyintézés
Kedd: nincs ügyintétzés
Szerda: 9:00-15:30
Csütörtök: 9:00 – 15:30
Péntek: 9:00 – 14:00
           

Tanulmányi ügyek >>>

Bejelentkezés

Tudáselemek és ismeretek

A képzés során elsajátítandó kompetenciák és készségek, megszerezhető tudáselemek és ismeretek

Az alább felsorolt kritériumok meghatározzák és összefoglalják a különleges tudást és képességeket magában foglaló és igénylő laktációs szaktanácsadói feladatokat, a feladatok elvégzéséhez szükséges kompetenciákat.

A végzett laktációs szaktanácsadó

o    Birtokában van mindazon elméleti ismereteknek és gyakorlati készségeknek, amellyel kompetens segítőként, megfelelően tudja ellátni laktációs szaktanácsadói feladatát mind a rutinszerű, mind pedig a speciális esetekben, a fogamzás előtti időszaktól kezdődően a gyermek egyéves korán túl is.

o    Adekvátan és reflektált módon használja emberismeretét, konzultációs képességét, valamint a tanult családi és csoportos módszereket a laktációs tanácsadói gyakorlata során.

o    Ismeri, és praxisában integráltan alkalmazza a laktáció kulturális, pszichoszociális, táplálkozásbeli és farmakológiai vonatkozásait.

o    Birtokában van a megfelelő kommunikációs készségeknek mellyel a kliensei, illetve a többi egészségügyi dolgozó felé fordulhat.

o    Támogató, együttműködő magatartást tanúsít klienseivel szemben, figyelembe véve a családok egyéni igényeit. Tiszteletben tartja kliensei önálló döntési jogát, és hozzásegíti őket a megadott megfelelő információk alapján meghozott döntésükhöz.  Mindezek révén a laktációs szaktanácsadó mindig optimális egészségügyi ellátást nyújt.

o    Elhivatottan szól a szoptatás támogatása érdekében a munkahelyén, az egészségügyi szakmán belül és bármilyen közösségi fórumon. 

o    Ismeri és adekvátan képes használni a felnőttképzés megfelelő módszereit a klienseivel, az egészségügyi szakemberekkel folytatott és a csoportos / közösségi oktató-nevelő munkájában.

o    Ismeri és megfelelő módon értelmezni is képes a friss kutatási eredményeket, hogy eldönthesse, mely módszereket célszerű a gyakorlatban is alkalmaznia.

o    Az egészségügyi ellátórendszer részeként tevékenykedik, olyan módon, hogy szükség esetén klienseit továbbküldi a megfelelő egészségügyi szakemberhez, illetve támogató szervezethez irányítja.

o    Klienseivel végzett munkáját megfelelő módon, pontosan dokumentálja.

o    A szakma Etikai Kódexe alapján végzi munkáját, valamint a helyi törvényeknek és szabályoknak megfelelően. A munkája és annak körülményei megfelelnek a higiénés elvárásoknak.

o    Ismeri és betartja az Egészségügyi Világszervezet „Anyatejet és szoptatást helyettesítő termékek forgalmazására vonatkozó nemzetközi kódex”-ének előírásait.

o    Szakmai tudásának karbantartása és fejlesztése érdekében rendszeresen részt vesz továbbképzéseken. Végzettségét a megadott időszakonként megújítja, érvényes működési engedély nélkül nem tevékenykedik.

 

A képzés során megszerezhető tudáselemek és ismeretek

 • A tanácsadás pszichológiája
 • Rendszerszemléletű családkonzultáció alapjai
 • A laktáció biológiai alapjai
 • Az egészséges csecsemő és természetes szükségletei
 • A csecsemőtáplálás szociokulturális vonatkozásai
 • Hivatásetika
 • A laktáció támogatásának elméleti és gyakorlati kérdései
 • Az anya testi-lelki egészségének laktációs vonatkozásai
 • A gyermek testi-lelki egészségének laktációs vonatkozásai
 • Nemzetközi állásfoglalások ismerete
 • Kutatási eredmények elemzése
 • Laktációs ismeretek közösségi oktatásának kommunikációs és módszertani alapjai

 

Személyes adottságok

1. A segítő hivatás megfelelő gyakorlásához elvárható, magas szintű erkölcsi, etikai érzék.

2. Fejlett szakmai és személyes önismeret, önreflexiós készség.

3. A segítségre szoruló embertárs, és problémája iránti hiteles empátiás képesség.

4. Megfelelő nyitottság, a kliens feltétlen elfogadására való képesség.

5. Őszinte, hiteles, nyílt kommunikációra való készség.

6. Helyes problémafelismerő és jó problémamegoldó képesség.

7. Társszakmákkal való együttműködésre való képesség.