Információk hallgatóknak (Mediáció)

Bejelentkezés

Tanulmányi program

 

A képzés célja, hogy a képzést elvégző szakemberek képessé váljanak a családi és közösségi konfliktusok kezelésére a tanulmányaik során elsajátított módszerek segítségével. A képzésen megszerzett mediációs ismeretek, kommunikációs- és konfliktuskezelési technikák készségszintű alkalmazásával segítsék a vitában álló felek közötti együttműködést, hogy az érintettek megtalálják a számukra legelőnyösebb megoldást.

Ennek megfelelően a képzési program kulcsfogalmai: alternatív konfliktuskezelés, empowerment, önismeret és társadalomismeret fejlesztése, hivatás- és hivatásszemélyiség-fejlesztés, interdiszciplináris együttműködés, felelősség, hitelesség, valamint integrált és tudatosított működésmód.

 
 
 
A képzés felépítése
 

Stúdiumok

Össz. óraszám

I.

II.

III.

Számonkérés módja

Kredit

Társadalomismeret

Összesen 18 kredit

  A család mint rendszer 18   10/8   kollokvium 6
  Lokális közösségi rendszerek I. 10 4/6     gyakorlati jegy 3
  Lokális közösségi rendszerek II. 18   8/10   gyakorlati jegy 6
  A mediáció helye a jogrendszerben 10     10/0 kollokvium 3

Pszichológiai ismeretek

összesen 15 kredit

  Kommunikációs alapismeretek 14 4/10     gyakorlati jegy 6
  Személyiség- és fejlődéspszichológiai alapismeretek 18   10/8   kollokvium 6
  Csoportlélektan és csoportdinamika 10   10/0   kollokvium 3

A mediáció stúdiumai

összesen 22 kredit

  Képzésindító tréning 25 0/25     aláírás 0
  Konfliktuselmélet, a konfliktuskezelés alapjai 14 4/10     gyakorlati jegy 6
  A mediáció elmélete és gyakorlata, a mediátor szerepei 10 10/0     kollokvium 4
  A mediáció elmélete és gyakorlata, a mediátor szerepei szeminárium 18 0/18     gyakorlati jegy 8
  Implementáció - a saját mediációs gyakorlat kialakítása 12     0/12 gyakorlati jegy 4

Terepgyakorlat

összesen 24 kredit

  Terepgyakorlat I. 30   0/30   gyakorlati jegy 6
  Terepgyakorlat II. 50     0/50 gyakorlati jegy 10
  Terepkísérő szeminárium I. 14   0/14   gyakorlati jegy 3
  Terepkísérő szeminárium II. 24     0/24 gyakorlati jegy 5

Kötelezően választható tárgyak

(a meghirdetett 9 kredit közül legalább 6 kreditet kell teljesíteni)

összesen 6 kredit

  Kapcsolatügyeleti mediáció 10     0/10 gyakorlati jegy 3
  Resztoratív szemlélet és technikák 10 0/10   0/10 gyakorlati jegy 3
  Gyerekek szerepe a mediációban 10     0/10 gyakorlati jegy 3

Összevont záróvizsga

0

 

 

 

 

0

Szakdolgozati szeminárium

12

 

 

0/12

gyakorlati jegy

5

  Összesen  

27/79

(30)

38/70

(30)

10/10

8

(30)

 

332 óra

90 kredit