Stúdiumok

Össz. óraszám

I.

e/gy

II.

e/gy

Számonkérés módja

Kredit

Alapozó tárgyak

 

 

 

 

összesen  12 kredit 

 

Iskolai szociális munka modelljei

10

10/0

 

kollokvium

3

 

Társadalmi problémák lenyomata a közoktatási rendszerben

8

8/0 

 

kollokvium

3

 

Személyiségfejlődés a család és az iskola rendszerében a közösségfejlesztés gyakorlatába

10

10/0

 

kollokvium

3

 

Az iskolai szociális munka jogszabályi és intézményi környezete

8

8/0

 

kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

 

 

 

 

 összesen 37 kredit

 

Képzésindító tréning

20

0/20

 

gyakorlati jegy

4

 

Kommunikációs alapismeretek

14

4/10

 

gyakorlati jegy

4

 

Konfliktuselmélet, a konfliktuskezelés alapjai

14

4/10

 

gyakorlati jegy

4

 

Lokális közösségi rendszerek

10

5/5

 

gyakorlati jegy

3

 

A családi rendszer működése

18

 

10/8

gyakorlati jegy

5

 

Gyermekjólét, gyermekvédelem

10

 

10/0

kollokvium

3

 

Egészségfejlesztés és prevenció a köznevelési intézményekben

8

 

8/0

kollokvium

3

 

Mentálhigiénés projektmenedzsment a szociális munkában

8

 

0/8

gyakorlati jegy

3

 

Resztoratív szemlélet és technikák

8

 

0/8

gyakorlati jegy

3

 

Szakmai identitás és interprofesszionális együttműködés

 

16

 

0/16

gyakorlati jegy

5


Kötelezően választható tárgyak

(a meghirdetett 12 kredit közül legalább 6 kreditet teljesíteni kell) 

 

 

 

 

összesen 6 kredit 

 

A drogfogyasztás prevenciója

8

 

0/8

gyakorlati jegy

3

 

Kultúrák, értékek, spiritualitás és szociális munka

8

 

0/8

gyakorlati jegy

3

 

Bevezetés a mediációba

8

 

0/8

gyakorlati jegy

3

 

Hivatásápolás

8

 

0/8

gyakorlati jegy

3

Szakdolgozati szeminárium

10

 

 0/10

gyakorlati jegy

5

Összevont záróvizsga

 0

 

 

 

0

 

 

Összesen

 

94

(27 kr)

94

(33 kr)

 

60