Bejelentkezés

Integrált szülő-csecsemő konzultáció

 

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete szociális munka mesterképzést hirdet 2020 szeptemberétől. A képzést levelező tagozaton állami ösztöndíjas és önköltséges formában indítjuk.

A képzés vezetője: Dr. Pethesné Dávid Beáta habil. egyetemi tanár

A képzés időtartama: 4 félév (120 kredit)

A képzés célja: a szociális munka professzionálisabb végzésén túl hallgatóinkat felkészítjük vezetési feladatok (döntési alternatívák kidolgozása; szolgáltatások tervezése, menedzselése, értékelése) ellátására. A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A képzés specifikuma a családdal összefüggő szociális kérdések, és a rendszerszemléletű integráció.

A mesterképzés egyetemi oklevéllel zárul, amelyben a feltüntetett szakképzettség: okleveles szociális munkás.

Költségtérítés: a önköltséges formában a fizetendő díj 330.000 Ft/félév. 

A jelentkezés módja: A képzésre való jelentkezés a Felsőoktatási Felvételi eljárás keretében történik e-felvételivel (felvi.hu).

A jelentkezés határideje: 2020. február 15.


A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok a teljes kreditérték beszámításával: a szociális munka és a szociálpedagógia főiskolai (BA) szakok.

A nem szociális munka illetve szociálpedagógia főiskolai végzettséggel rendelkező jelentkezők számára a KREDITELISMERÉSRŐL SZÓLÓ KÉRVÉNY a 'Csatolt dokumentumok' -ból letölthető. A kérvényt 2020. június 5-ig le lehet adni a csatolt dokumentumban szereplő módon, World formátumban Szalai Anikó oktatásszervező részére a következő e-mail címre: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

. Emellett kérjük a dokumentumot kitöltve, aláírva a mellékletekkel együtt az alábbi postacímre megküldeni: Semmelweis Egyetem, EKK, Mentálhigiéné Intézet, 1428, Bp. Pf. 2. Szalai Anikó részére, BIZALMAS

Amennyiben több képzésből is szeretne a felvételiző tantárgyakat elismertetni, abban az esetben is csak egy kérvény kitöltésére van szükség, feltüntetve mindegyik képzés adatait az első oldalon, amiből tárgyakat emelne be a jelentkező.

A kérvény táblázatában a Képzés oszlopba mind a (rövidítve) képzőintézmény nevét, mind pedig a szak nevét kérjük beírni.

 

Felvételi követelmény:

A felvételi elbeszélgetésen a jelentkező szakmai alkalmasságát, motivációját, a különböző társadalmi jelenségek elemzésének képességét, valamint tudományos kutatómunka iránti érdeklődését vizsgálja a felvételi bizottság.
Fontos szempontként jelenik meg a szakmai tapasztalat és a rendszerben való gondolkodás.

A felvételi tervezett időpontja: 2020. június 3-4. (szerda-csütörtök)
Nyelvvizsgával kapcsolatos információ: A felsőoktatási tv alapján: 40 § (4)122 "Mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett." 

A bemenethez tehát nem szükséges nyelvvizsga.


Felvételi pontok számítása:

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is.

Összpontszám:

 • felvételi elbeszélgetésen szerezhető: maximum 95 pont
 • többletpontok: maximum 5 pont

Többletpontok:

 • Államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga: 1 pont
 • Államilag elismert második középfokú C típusú nyelvvizsga: 1 pont
 • OTDK részvétel: 3 pont
 • szakirányú továbbképzés (addiktológiai konzulens, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, ifjúságsegítő, igazságügyi szociális tanácsadó, lelkigondozó /szociális és családsegítő, sport és ifjúsági, kórházi lelkigondozói szakirány/, mediátor, mentálhigiénés szakirányú továbbképzés, szociális terepgyakorlat-vezetés, szociális igazgatás, szociális menedzser, szupervízor): 3 pont
 • szociális szakvizsga: 3 pont
 • szakmai publikáció: 3 pont

Előnyben részesítés címén adható többletpontok: (max. 1 pont)

 • hátrányos helyzetű jelentkező esetén 1 pont,
 • halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező esetén 1 pont,
 • fogyatékossággal élő jelentkező esetén 1 pont,
 • gyermekét gondozó jelentkező esetén 1 pont.

A maximálisan adható többletpontok száma - beleértve az előnyben részesítésért adott pontokat is - 5 pont.