Szakmai nap a lelki egészség támogatásáról

 

„Jól vagyunk Nógrádban – Lelki  egészség a születéstől az életút végéig”  - Szakmai nap segítő szakembereknek

A megyei szinten megvalósult program segítő foglalkozású szakemberek (szociális munkások, védőnők, pedagógusok, mentálhigiénés szakemberek, családterapeuták, gyermekpszichológusok, addiktológusok) számára adott lehetőséget szakmai ismereteik bővítésére, egy-egy speciális területen történő elmélyülésre, készségfejlesztésre, valamint hálózati szintű kapcsolatépítésre. A Szécsényben megrendezésre került, mintegy 80 szakember részvételével megvalósult szakmai rendezvény megnyitóján Stayer László szécsényi polgármester és Dr. Bagó József megyei jegyző köszöntötte a megjelenteket. A nyitóelőadás keretében Prof. Dr. Pethesné Dávid Beáta, a Mentálhigiéné Intézet nógrádi segítő szakemberek körében lefolytatott online helyzetfelmérésének eredményeit mutatta be.

Ezt követően a résztvevők négy-négy párhuzamosan futó, délelőtti illetve délutáni tematikus műhelymunkából választva gyarapíthatták szakmai ismereteiket és oszthatták meg tapasztalataikat az idősgondozás, a prevenciós pedagógia, a párkapcsolat fejlesztés, a szenvedélybetegségek, az egyszülős családok, a koragyermekkori lelki egészség és a kiégés prevenció témaköreiben. 

 

 

Workshopok részletes leírása:

 

Egyedül nevelek – Egyszülős családok támogatása (Hegedüs Réka)

A workshop során az egyedül nevelő szülőket támogató csoportok tematikáján keresztül jártuk körbe azokat a témákat, elakadásokat, amik az egyszülős családok életében előfordulhatnak. Eközben sok olyan érzés, gondolat került felszínre, amelyet a résztvevők saját élethelyzetük, adott esetben egyszülősségük, vagy szakmai munkájuk, klienskapcsolataik mentén tapasztaltak és gondolkodásra, megoldáskeresésre motiválta őket.  Mivel a résztvevők Nógrád megye különböző településein található intézményekből érkeztek, a workshop során alkalmuk nyílt kapcsolatépítésre is.

Taposómalom helyett alkotótér - A kiégés megelőzésének és kezelésének lehetőségei (Tésenyi Timea és Járay Márton)

A workshop lehetőséget adott a résztvevőknek a kiégés alapfogalmainak megismerésére, saját kiégettségi állapotuk felmérésére, valamint alapvető kiégésprevenciós technikák elsajátítására. Az alapfogalmak átadása egy rövid, a kiégés fogalmát, a veszélyeztető tényezőket és a kiégési folyamat 12 lépését bemutató, szemléltető előadás formájában valósult meg. A műhely gyakorlati részében a résztvevők saját munkahelyi érzelmi állapotuk felmérésével és a jó munkahely ismérveinek egyéni majd csoportos összegyűjtésével jutottak el saját, személyes alkotóterüket jellemző személyes igényeik megfogalmazásához. A workshop zárásaként meghatározták az egyéni önismereti és készségfejlesztési munkát igénylő első szükséges lépéseket.

Rajtad is múlik: NE legyen TABU a demencia! (Vajda Norbert)

A szécsényi szakmai napon interaktív workshopra került sor, ahol a résztvevők megismerhették a demencia társadalmi hatásait. A foglalkozás elején a résztvevők elmondták milyen viszony fűzi őket a demenciához. Többek demenciával élő személynek voltak családtagjai, valamint sokan munkahelyükön, szakemberként is találkoztak már a betegséggel. Mindenki megerősítette, hogy tenni akar az ellen, hogy a demencia tabu maradjon Nógrádban. A workshop vezetője a társadalmi hatásokkal kapcsolatban több példát is bemutatott, majd bevált nemzetközi példákat ismertetett. Ezek egyike az ún. Alzheimer Cafe, amely a közösség erejére és tudására támaszkodva segíti a stigmatizáció káros hatásainak visszaszorítását.

Lehet másképp is? - A prevenció pedagógiája (Fehér Beáta)

A workshop célja a prevenció módszertanának ismertetése volt. A programelem az egészségfejlesztés szemléletére épült. A workshop során evidence based programok kerültek ismertetésre. A workshopon ismertetésre kerültek az elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenció ismérvei. Részletesebben megismerkedtünk az elsődleges prevenciós módszerekkel.  Összefoglaltuk az univerzális, célzott és javallott prevenciós programok alapelveit, azokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokat, legfontosabb irányelveket. A workshop során összegyűjtöttük a résztvevők által alkalmazott gyakorlatokat és megismerkedtünk hazai és külföldi jó gyakorlatokkal. A résztvevők beszámoltak a helyi kezdeményezésekről, nehézségekről, melyre közösen próbáltunk megoldást keresni. A „Jól vagyunk Nógrádban” program által bevont szakemberek és fórumok hosszútávon elérhetőek a résztvevők számára. A prevenciós szakemberek országosan elérhetőek munkakörükből adódóan. Háttér intézményük országos ellátási területtel rendelkezik. 

„Mindig sír!”, „Nem eszik!”, „Nem alszik!” – Hol is kezdődik az igazi probléma? (Danis Ildikó)

A workshop interaktív előadással és filmrészletek bemutatásával ösztönözte a koragyermekkori érzelem- és viselkedésszabályozási nehézségekről való közös gondolkodást. A csecsemőkor gondozási témái (táplálás, alvás, sírás), a regulációs problémák előfordulása, háttere, valamint a korai szülő-gyermek kapcsolat alakulásának fontos mérföldkövei kerültek megbeszélésre. A kiscsoportban mód nyílt arra, hogy a terepen tapasztalt problémákra és nehézségekre is rátekintsünk gyakorlatorientált nézőpontból. A segítő szakmák együttműködésének lehetőségei, a szülők pszichoedukációjának témakörei, valamint a kisgyermekek fejlődési szükségleteinek támogatása voltak azok a témák, amelyeket érintettünk a közös együttlét során.

Közelségkeresés, távolságtartás? – Párkapcsolati dinamikák (Végh Noémi)

A jelen levő szakemberek igénye szerint a workshop a kapcsolatokban általában megjelenő dinamikákról szólt. A határok és a közelség, távolság kérdését jártuk körül az érzelemfókuszú párterápia szemléletén, és a felnőtt kötődés természetének megértésén keresztül. A személyes és a szakmai szerepeket párhuzamosan vizsgálva tekinthették át a jelenlevők kapcsolati mintázataikat, kötődési szükségleteiket, és érthették meg azok helyét és szerepét a kapcsolati dinamikában. Mivel segítő szakemberek voltak jelen, a terapeuta jelenlétéről, kapcsolódásáról klienseihez, és annak gyógyító hatásáról külön is beszélgettünk.

Idő(s)Kép: versenyfutás az idővel? (Tróbert Anett Mária)

A tartós gondozási rendszer hiányosságai, a fokozódó munkaterhek és a szakma alacsony presztízse miatt az idősgondozás területén egyre nehezebb a minőségi munkavégzés. Merre tartunk? Hol a helyünk az idő(s)vonalon? Mi segít megmaradni a pályán? - workshopunkban ezekre a kérdésekre kerestük a választ. A téma égető aktualitását a társadalom elöregedése adja: az időskorúak arányának növekedésével az egészségügyi és szociális ellátórendszerek terheltsége is növekszik. A tartós gondozási formák iránti igény jelentősen megnövekedett - az ellátórendszerek kapacitása azonban korlátozott, egyre kevésbé tud válaszolni a megnövekedett igényekre.  Ezzel együtt, az ellátás minőségének és az ellátottak megfelelő életminőségének biztosítása is egyre nehezebb. Növekszik a gondozók terheltsége, nehezen fenntartható a gondozói munka minősége. A workshopon interaktív feladatok segítségével kerestük azokat a személyes és szakmai motivációkat, külső-belső erőforrásokat, amelyek támaszt jelenthetnek a nehéz munkakörülmények közepette.

Szenvedélybetegség – Út? Cél? Eszköz? Válasz? (Fehér Beáta)

A workshop célja a szenvedélybetegségek áttekintése volt. A programelem során a hazai és nemzetközi szakirodalmat és a hazai működő programokat tekintettük kiindulási alapnak. A workshopon ismertetésre kerültek a kémiai és viselkedéses függőségek. Részletesebben megismerkedtünk a függőséghez vezető úttal, a függőség kialakulásának prediktoraival és a függőség ismérveivel. A felépülés modellje lehetőséget ad egyben a lehetséges beavatkozási módok áttekintésére. Összefoglaltuk ezeket a beavatkozási lehetőségeket a felépülés modelljéhez kapcsolva. A workshop során összegyűjtöttük a résztvevők által ismert helyi kezelési lehetőségeket, melyet kiegészítettünk az országos ellátási területtel rendelkező szervezetek munkájának ismertetésével. A résztvevők beszámoltak a helyi kezdeményezésről, nehézségekről, melyre közösen próbáltunk megoldást keresni. A „Jól vagyunk Nógrádban” program által bevont szakemberek és fórumok hosszútávon elérhetőek a résztvevők számára. A szakemberek országosan elérhetőek munkakörükből adódóan. Háttér intézményük országos ellátási területtel rendelkezik.

 

Néhány workshop keretében diasorok levetítésére is sor került. Ezek és az esemény plakátjai letölthetők az alábbi mappából.