Helyzetfelmérő online kutatás nógrád megyei segítő szakemberek körében

A nógrád megyei segítő foglalkozású szakembereket abból a célból kerestük meg, hogy felmérést végezzünk elégedettségük és szükségleteik feltérképezésével. A felmérés az egész megyét érintette, internetes források és helyi szakemberek levelező listái alapján kerültek kiküldésre az online ív kitöltésére vonatkozó felkérések. A célcsoport a humán segítő hálózatok szakemberei voltak, mindhárom fontos szektorban: egészségügyben, szociális területen és az oktatásban. A felkérések 500 főnek, illetve intézménynek kerültek kiküldésre, kérve azt, hogy hólabda módszerrel minden érintett küldje tovább felhívásunkat az ismerős szakembereknek. Végül 74 fő töltötte ki az ívet. A felmérés alátámasztotta, hogy a programnak sikerült a szakértők által megfogalmazott problémákat beazonosítani, és azokra megoldást kínálni. A legjelentősebbnek tűnő megfogalmazott problémák Nógrád megyében a szolgáltatásokról szóló pontos információk elérhetősége és a tájékoztatás, amire adekvát válasz az Információs portál létrehozása. Emellett a továbbképződés korlátozott lehetőségei is megfogalmazódtak, amire szakmai napunk, illetve a képzéseinkről való tájékoztatás volt tervezett válaszunk. Az eszközigényekre és az ellátások minőségének emelése iránti igényre rövid projektünk nem tudott válaszolni, azonban a szakmai napon konzultációs keretben tudtunk a szakmai problémákról, az ellátások hiányosságairól beszélni, illetve network-öt építeni.

 

A kutatásról készült összefoglaló a kérdőív melléklettel, illetve a Szakmai napon elhangzott előadás diái az alábbi mappából letölthetők.