"Egyedül nevelek" - modellprogram

 

Egyedül nevelek - Egyszülős családok támogató csoportja - modellprogram

Az Egyedül nevelek - Egyszülős családok támogató csoportja az egyszülős élethelyzetekben megjelenő tipikus elakadások, élethelyzetek mentén, kimondottan az erőforrásokra, a közösségi támogatásra fókuszálva, a jövőbeni előrelépéseket, változtatásokat szem előtt tartva igyekszik a résztvevő csoporttagokat adott helyzetükben, lehetőségeiket szem előtt tartva megtámogatni.

Jelen programelem rendhagyó volt, abból a szempontból, hogy első alkalommal valósult meg bentlakásos intézményben. Hat alkalommal jártunk Salgótarjánban a Magyar Vöröskereszt által fenntartott Családok Átmeneti Otthonában. Az itt hosszabb-rövidebb időt eltöltő anyák igen sokféle élethelyzetből kerülnek ide, sokszor bántalmazás elől menekülnek, sokszor a gyermekvédelem utolsó „felajánlása”’ ez a családok számára, a gyerekek családból való kiemelése előtti kísérlet arra, hogy az anyák megerősödjenek, összeszedjék magukat. Az otthon lakói többségükben nyitottak voltak a csoportmunkára, várták az alkalmakat és többnyire részt is vettek ezeken. Az eredeti tematika mentén haladtunk kezdetben, de sajátos élethelyzetükből adódóan, voltak olyan témák, amelyekhez lassabban, traumatizáltságuk, korai emlékeik eddigi felszínre hozásának hiánya miatt nehezebben jutottunk el. Ugyanakkor mivel ez a csoport alapvetően támogatásról szólt, nem pedig terápiás folyamatként voltak benne jelen, célunk nem a feltárás volt, de valahogy mégis közelebb kellett kerülni, tudatosítani bennük a nehézségek ellenére a hozott értékeiket, skilljeiket. Fontosnak tartottuk ugyanakkor, hogy az egész folyamat minden adott téma mentén az erőforrás keresésre, a jövőre fókuszáljon, abban támogassuk meg őket, hogy az otthon elhagyása után a lehetőségeikhez képest talpra tudjanak állni. A hat alkalom során sokszor dolgoztunk művészetterápiás eszközökkel, narratív terápiás elemeket behozva az erőforrások feltárásának  folyamatába. A közös munka végére mindenki, aki a folyamatban végig részt, megismerte és felismerte saját  határait, visszajelzést kapott a saját értékeiről és  megerősítést kapott a közösségtől. A programot fontosnak és hiánypótlónak tartjuk, ugyanakkor hosszútávú eredménye akkor lenne biztosított, ha a hasonló élethelyzetben lévő édesanyák, családok folyamatosan részt tudnának venni hasonló jellegű támogató programokban.

 

 

 

A program módszertani leírása az alábbi mappából letölthető.