Pénzügyek (tájékoztató I. és II. éves hallgatóknak)

 

Önköltséges hallgatók részére:

A félév megkezdésének feltétele az önköltségi díj befizetése. 

Amennyiben a pénzügyi beállítás határidőre nem készül el, abban az esetben Intézetünk vélelmezi, hogy az összeget teljes egészében a hallgató fizeti meg, az önköltségi díja a hallgató nevére írja ki. Beállítási határidő elmulasztása miatt számla módosítása nem lehetséges.

Amennyiben a képzést az aktuális félévben mégsem kezdi meg, kérjük jelezze a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

   Képzési díj

 

I. Képzési díj:

Az önköltség összege a 2019/20/2 félévben:

 

Családtudomány és családterápia MA

2015-2017 évfolyam: 225.000 Ft     

2018-2020 évfolyam: 300.000 Ft

 

Integrált szülő-csecsemő szakirányú: 150.000 Ft

 

Laktációs szaktanácsadó szakirányú:

2017-2019 évfolyam: 118.000 Ft

2019-2021 évfolyam: 150.000 Ft

 

Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú: 140.000 Ft

 

 

Mentálhigiéné szakirányú: 180.000 Ft   

 

Szociális munka MA: 330.000 Ft  

 

 

Megkérünk minden kedves hallgatót, hogy számla nélkül NE utaljon!  A számla kiállításához szükséges, hogy a NEPTUN-ban beállítsa a hallgató az úgynevezett megosztási szabályt (a beállítás módjáról a IV. pontban olvashat). Az önköltség (képzési díj, tandíj) befizetéséhez az alábbiakban összefoglaltunk néhány fontos tudnivalót.

 

A félév megkezdésének feltétele az önköltség befizetése. Az önköltség kiírásához és a számla kiállításához a NEPTUN tanulmányi rendszerben szükséges pénzügyi beállítások megtétele minden önköltséges hallgató számára kötelező, fizetési kedvezmény iránti kérelem benyújtása esetén is!

Amennyiben a pénzügyi beállítás határidőre nem készül el, abban az esetben Intézetünk vélelmezi, hogy az önköltség összegét teljes egészében a hallgató fizeti meg. A számla a hallgatónak nevére és címére lesz automatikusan kiállítva, amely számlán utólag nem áll módunkban módosítani, így kérjük, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel állítsák be a költségviselő adatait. 

Befizetés módja: átutalás, mely történhet NEPTUN-on keresztül is 

Az átutalásról szóló igazolást kérjük a beiratkozáskor, vagy az első oktatási napon leadni a tanulmányi ügyintéző részére!

Kérjük az önköltség befizetésével kapcsolatos fenti feltételek pontos betartását, mivel a Semmelweis Egyetem vonatkozó – alábbiak szerinti– hatályos szabályzati előírásai alapján ezek elmulasztása esetén a felvételt nyert jelentkezővel nem létesíthető hallgatói jogviszony, illetve az érintett nem kezdheti meg tanulmányait.

"A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató beiratkozásának illetve a tanulmányok folytatására való bejelentkezés feltétele, hogy a hallgató a kar által – az erre vonatkozóan a hallgatóval kötött megállapodásban – meghatározott költségtérítést, valamint az előírt egyéb díjat és térítést befizesse, és annak hivatalos igazolását bemutassa." [Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat XII. fejezet A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók egyes jogairól és kötelezettségeiről szóló szabályzat 3. § (4) bekezdése]

 „(6) Az önköltséges (költségtérítéses) képzésben részt vevő hallgató az önköltséget (költségtérítést) a beiratkozás, illetve a bejelentkezés előtt köteles megfizetni.” [Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész IV. fejezet Térítési és Juttatási Szabályzat, a 23. § Az önköltség megállapítása, megfizetése és visszatérítése]

  

II. Fizetési kedvezmény:

 Az I. pontban leírtak részletfizetés vagy fizetési haladék (fizetési kedvezmény) iránti kérelem benyújtása esetén azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy ebben az esetben a kérést elbíráló határozat rendelkezik a fizetési határidőkről. Ám ennek szabályozása az alábbi módon történik:

Részlet a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész IV. fejezet Térítési és Juttatási Szabályzat 23. §-ából (Az önköltség megállapítása, megfizetése és visszatérítése):

 „(7) A költségtérítési/önköltségi díj kedvezmény iránti kérelmet benyújtó hallgató az (6) bekezdéstől eltérően a kérelme tárgyában hozott döntésnek megfelelően, kérelme elutasítása esetén az elutasító határozat véglegessé válását követő 7. napig köteles megfizetni az önköltséget (költségtérítést). A kedvezmény, illetve részletfizetés iránti kérelmet beadó hallgató is köteles a (6) bekezdés szerinti határidőig megfizetni az önköltségnek (költségtérítésnek) a kérelmezett kedvezménnyel csökkentett részét, illetve annak első részletét.

 (8) A (6)-(7) bekezdésben foglalt kötelezettségét határidőig nem teljesítő hallgató – ennek pótlásáig – a tanórán, vizsgán, záróvizsgán történő részvételből – a mindenki számára nyilvános alkalmak kivételével – kizárandó.”

Felhívjuk a figyelmet, hogy ebben az esetben is elengedhetetlen az adatok határidőben való beállítása, vagyis a befizető hozzárendelése a kiírt összeghez (részletfizetés esetén a megosztott összegekhez).

 A (7) pont alól az a hallgató mentesül, aki diákhitelből fizeti önköltségét és emiatt kér halasztást.

 A hatályos felsőoktatási jogszabályok és az egyetemi szabályzatok [lásd különösen Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat XII. fejezet A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók egyes jogairól és kötelezettségeiről szóló szabályzat 5. § és 6. §] alapján jelenleg az alábbi feltételek mellett lehet fizetési kedvezményt (részletfizetést vagy fizetési halasztást) igénybe venni.

Részletfizetési kedvezmény adható, amennyiben a kérelmező a Kari térítési és juttatási rend alapján meghatározott rászorultsági csoportokba tartozik. Fizetési haladék adható különösen indokolt esetben a hallgató kérelmére vagy érvényes Diákhitel szerződés esetén az engedményezési adatlap leadásával. A részletfizetési és fizetési haladékra vonatkozó kérelem indoklásában feltüntetett indokokat a Kari térítési és juttatási rendekben meghatározott módon kell igazolni.

 "A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók egyes jogairól és kötelezettségeiről szóló szabályzat szerinti részletfizetés és fizetési haladék engedélyezésének alapjául szolgáló szociális ok, ha az önköltséget/költségtérítést a hallgató az általa benyújtott – a fizetési mód előzetes választására vonatkozó – nyilatkozata, illetve a hallgatói információs rendszerbe általa felvezetett adata alapján – több mint 60%-os arányban – saját maga fizeti." [Semmelweis Egyetem Egészségügyi KözszolgálatiKar Térítési és Juttatási Rend 2. §. 6. pont]

 Kérelem benyújtása a "Kérelmek" menüpontban található kérelem típusnak megfelelő nyomtatvány kitöltésével és a megadott határidőre ("Határidők") való e-mail-ben, azt követően az eredeti példány postán való megküldésével lehetséges.

megadott határidő után beérkező vagy nem megfelelő módon kitöltött, szükséges mellékletek nélkül beküldött bármely kérelem jogvesztő hatályú - így befogadni nem áll módunkban.

III. Önköltség visszatérítése:

 Az önköltség befizetése és a tanulmányok megkezdése kapcsán tájékoztatásul felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hatályos egyetemi szabályok alapján az alábbi feltételek mellett lehet befizetést követően önköltséget visszaigényelni:

 "Az Egyetem abban az esetben, ha a hallgató a képzési időszak megkezdése előtt írásban bejelenti, hogy megszünteti vagy szünetelteti a hallgatói jogviszonyát, az adott képzési időszakra befizetett költségtérítési díj 75 %-át visszatéríti.

 Ha a hallgató a képzési időszak megkezdése után egy hónapon belül írásban bejelenti, hogy

 

  • megszünteti hallgatói jogviszonyát, akkor a hallgató kérésére a szociális helyzetét alátámasztó igazolások alapján a rektor döntése szerint az adott képzési időszakra befizetett költségtérítési díj 75%-a visszatéríthető,
  • szünetelteti a hallgatói jogviszonyát, akkor a hallgató kérésére a szociális helyzetét alátámasztó igazolások alapján a rektor döntése szerint az adott képzési időszakra befizetett költségtérítési díj 75%-a a következő aktív félév költségtérítési díjába jóváírható.

 Egyéb esetben a hallgató részére a költségtérítés összege nem téríthető vissza."

 [Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat XII. fejezet A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók egyes jogairól és kötelezettségeiről 3. § (5)-(7) bekezdés]

  

   Befizetési határidő

Szakonként megadva a "Határidők" menüpontban

 

     Önköltségi díj befizetéséhez szükséges beállítások - befizető adatainak megadása, megosztási szabály a Neptun rendszerben

 

 

IV. Az önköltségi díj befizetéséhez szükséges beállítások - befizető adatainak megadása, megosztási szabály a Neptun rendszerben:

 Az önköltségi díj  összegét az Intézet munkatársa a Neptun rendszerben kiírja, ezután a hallgató beállíthatja a kiírt összeghez hozzárendeli a befizetőt, vagyis azt, hogy milyen részben fizet magánszemély vagy intézmény. Egy összegű befizetés esetében nincs megosztás!

 A beállítások elvégzése minden önköltséges hallgató számára kötelező (kérelem benyújtása esetén is)!!!

 

A BEÁLLÍTÁSOK HATÁRIDEJE szakonként: "Határidők" menüpontban

 Első adatrögzítésénél szükséges beállítások:

 -          Befizető(k) adatainak megadása (partner=magánszemély vagy szervezet=munkahely)

 

 1. Cím megadása

 Mindenki, aki a saját nevére kér számlát, ill.  (rész- vagy teljes összeg esetében is)

 Saját adatok – Elérhetőségek – Címek – Új felvétel – Cím típusa (legördülő menüből) – Számlázási cím (kitöltendő – számlára kerülő saját név és cím)

 

2. Befizető adatainak felvitele

 

2.1) Aki saját maga fizeti: (rész- vagy teljes összeg esetében is)

 Pénzügyek - Beállítások -  Partnerek – Új partner

 (saját név, vagy ha más magánszemély fizeti, az illető neve – kivéve, ha adószámmal rendelkező magánszemély, ekkor a Szervezetek-hez kell felvinni!)

 

2.2) Akinek munkahelye vagy egyéb szervezet fizeti: (rész- vagy teljes összeg esetében is)

 Pénzügyek – Beállítások - Szervezetek – Új saját szervezet: kiválasztható a felsoroltak közül, vagy fel kell vinni (pontos cím, adószám megadásával)

 

 

Befizető hozzárendelése a kiírt tételhez, ill. megosztás a befizetők között:

 

1) Pénzügyek fülre kattintva válasszuk ki a legördülő menüből a legfelső, „Befizetés” menüt, ekkor megjelennek az adott hallgatóra kiírt tételek.

2) Válasszuk ki az aktív tételek közül az aktuálisat.

3) Az önköltség teljes összegének egy összegben történő fizetéshez (megosztás ilyenkor nem kell) a következő beállítás szükséges: A kiválasztott tétel utolsó oszlopában lévő + gombra kattintva, a felugró kis ablakban a Befizetőt kell kiválasztania:

 

Magánszemély esetében  "Partner" a Befizető, az Adóazonosító és a Cím sorok mellett megjelennek a hallgató személyes adatai, be kell pipálni, hogy átutalásos számlát kér, majd a mentés gombra kell kattintani. (adószámmal rendelkező magánszemély esetében a legördülő menüből a"Szervezet" menüpontot kell választani)

 

* Akinek a munkahelye vagy egy másik szervezet vállalta az önköltség teljes összegének megfizetését, annak a Befizető típusát át kell állítania Szervezetre, ekkor annak a szervezetnek az adatai jelennek meg a fent látható kis ablakban, akit a hallgató befizetőként előzetesen berögzített.

   

4) Amennyiben az önköltség összegét részben magánszemély, részben munkahelye vagy más szervezet fizeti, a teljes összeg megosztásához a következő beállítás szükséges:

 A kiírt aktuális tétel utolsó oszlopban lévő kereszt gombra kattintva a megjelenő kis ablakban, a „Megosztás” menüt kell választani.

 A felugró ablakban az „Első részösszeg (HUF):” illetve a „Második részösszeg (HUF):” felirat melletti rubrikákba be kell írni azt az összeget, amit a költségviselők vállalnak, majd a mentés gombra kell kattintani.  Ezt követően már több sorban látható a megosztott tétel, melyhez a befizetőket külön szükséges hozzárendelni:

 

Magánszemély esetében  "Partner" a Befizető, az Adóazonosító és a Cím sorok mellett megjelennek a hallgató személyes adatai, be kell pipálni, hogy átutalásos számlát kér, majd a mentés gombra kell kattintani. (adószámmal rendelkező magánszemély esetében a legördülő menüből a"Szervezet" menüpontot kell választani)

 

* Akinek a munkahelye vagy egy másik szervezet vállalta az önköltség egy részének megfizetését, annak a Befizető típusát át kell állítania Szervezetre, ekkor annak a szervezetnek az adatai jelennek meg a fent látható kis ablakban, akit a hallgató befizetőként előzetesen berögzített.

 

 5) Részletfizetési kérelem benyújtása esetén (e-mail-ben és postán is küldendő) a már kiírt összeget fenti módon szintén meg kell osztani, és a befizető személyt vagy szervezetet a megosztott részlethez rendelni. (Kérelem benyújtása a Képzési díj II. pontja szerint)

  

Ha valaki elrontotta az összeg megosztását, annak a következők szerint kell eljárnia:

 

A kiírt tétel pl. 2 befizető esetén 1 fő és két alsoron jelenik meg a képernyőn. A fősoron látható tétel végén kell kattintani a + jelre, majd az „Összevon” menüt választani. A felugró ablakban a sorok végén lévő kis négyzetekbe pipát kell tenni, majd a „Tételek összevonása” gombra kattintani.

 

Ekkor a kiírt tétel ismét egy sorossá válik, és újra lehet kezdeni a megosztást.

 

Fenti beállítások alapján kerül kiállításra a számla, mely átvehető a személyesen beiratkozáskor vagy az első képzési napon (egyéb esetben előre egyeztetett időpontban). 

   

     Befizetés módja

 

  

A Neptun rendszerben minden félévben szükséges a befizető adatainak megadása - megosztási szabály beállítása. Befizetés csak ezt és az ügyintéző által történő számla kiállítását követően lehetséges.

  

Elektronikus utalással Neptun rendszeren keresztül  - bankkártya szükséges hozzá - a Neptun rendszerben a "Pénzügyek" menü alatt a kiírt aktív tételnél a "Befizetésre" kattintva átvezet az elektronikus utaláshoz. A legtöbb internetes fizetéshez hasonlóan egy OTP fizetési felület jelenik meg, ahol a szokott módon bankkártyával átutalható az összeg.

vagy

Hagyományos/elektronikus banki megbízással (akár intézmény, akár magánszemély a befizető), ebben az esetben a beazonosíthatóság érdekében a megjegyzés / közlemény rovatba a hallgató pontos nevét az átutalandó számla sorszámát szükséges feltüntetni.

   

Számlatulajdonos megnevezése: Semmelweis Egyetem

Számlatulajdonos székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26.

Számlaszám: 10032000 00282819 01110009

IBAN: HU92 1003 2000 0028 2819 0111 0009

  

Egyetemünkön csekken vagy készpénzben történő fizetés nem lehetséges.

 


 

   Befizetés igazolása

A félév megkezdésének feltétele a befizetési bizonylat vagy az átutalásról szóló igazolás fénymásolatának eljuttatása az Intézet Tanulmányi Osztályához a "Határidők" menüpontban található időpontig.
Az I. évfolyam 1. félévének kivételével megküldhető jó minőségű szkennelt változatban is a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail címre is.
Minden esetben jól látható legyen a hallgató neve, a félév, a befizetett összeg - átutalás esetén a számla sorszáma is.

 

Kérjük az önköltség (képzési díj) befizetésével kapcsolatos feltételek pontos betartását, mivel a Semmelweis Egyetem vonatkozó – alábbiak szerinti – hatályos szabályzati előírásai alapján ezek elmulasztása esetén a felvételt nyert jelentkezővel nem létesíthető hallgatói jogviszony, illetve az érintett nem kezdheti meg tanulmányait.

 

"A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató beiratkozásának illetve a tanulmányok folytatására való bejelentkezés feltétele, hogy a hallgató a kar által – az erre vonatkozóan a hallgatóval kötött megállapodásban – meghatározott költségtérítést, valamint az előírt egyéb díjat és térítést befizesse, és annak hivatalos igazolását bemutassa." [Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat XII. fejezet A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók egyes jogairól és kötelezettségeiről szóló szabályzat 3. § (4) bekezdése]

  

   Diákhitellel történő fizetés

 

Diákhitel igénylése: https://www.diakhitel.hu/