Tanulmányi ügyintézés

 

Hétfő: nincs ügyintézés
Kedd: nincs ügyintétzés
Szerda: 9:00-15:30
Csütörtök: 9:00 – 15:30
Péntek: 9:00 – 14:00
           

Tanulmányi ügyek >>>

Bejelentkezés

FELVÉTELI CSALÁDTUDOMÁNYI ÉS CSALÁDTERÁPIÁS MESTERKÉPZÉSRE

 

A képzésre elsősorban olyan jelentkezőket várunk, akik munkájuk révén kapcsolatban állnak családokkal, párokkal, és már van segítő kapcsolati tapasztalatuk.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű családtudományi és családterápiás elméletek és a hozzájuk kapcsolódó módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a családterápiás módszerek és szemléletmód magas szintű alkalmazására. Családterápiás és rendszerszemléletű beavatkozások révén képesek megelőző, támogató, erőforrásokat feltáró módon hatást gyakorolni a családi kapcsolatokra.

A képzés négy féléves, levelező formában indul, havi egy szerda-csütörtök-pénteken, amit kiegészít a terephelyen végzett gyakorlat és saját esetek vitele.

A képzésre államilag finanszírozott és költségtérítéses formában is lehet jelentkezni. Ez azt jelenti, hogy akik még nem használták el az állami finanszírozású féléveiket (12 félév), felvétel esetén tandíjfizetési kötelezettség nélkül tanulhatnak. Költségtérítéses formában a tandíj: 300.000 Ft / félév.

A képzés tartalmi részletei, tantárgyi követelményei, a jelentkezési feltételek részletesen megtalálhatók a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének honlapján:

http://mental.semmelweis.hu/hu/mesterkepzes/csaladtudomany-es-terapia

Az évfolyam kis létszámmal indul, mely lehetővé teszi a szakmai műhely jellegű képzési formát, ezért motivált és elhivatott hallgatók jelentkezését várjuk.