Tanulmányi ügyintézés

 

Hétfő: nincs ügyintézés
Kedd: nincs ügyintétzés
Szerda: 9:00-15:30
Csütörtök: 9:00 – 15:30
Péntek: 9:00 – 14:00
           

Tanulmányi ügyek >>>

Bejelentkezés

CURA MENTIS: RECENZIÓK

Cura Mentis - Salus Populi: Mentálhigiéné a társadalom szolgálatában: Ünnepi kötet Tomcsányi Teodóra 70. születésnapjára / Festschrift für Teodóra Tomcsányi zum 70. Geburtstag című kötetnek, melynek szerzői között sok munkatársunk fellelhető, az elmúlt években számos recenziója megjelent.

Szerkesztő: Ittzés Gábor


(Interdiszciplináris szakkönyvtár 9. Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet, Budapest 2013). 572 oldal
Kapható: itt.

Eddig megjelent recenziók:

- Hamvas Edina, ‘Cura mentis… [kötet adatai]’, Psychiatria Hungarica 31:1 (2016) 92–94.
- Lőrincz Jenő, ‘Ittzés Gábor (szerk.)… [kötet adatai]’, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 16:4 (2015) 374–378.
- Nyáry Péter, ‘Cura mentis… [kötet adatai]’, Pszichodráma Újság 22. sz. (2014. ősz) 113–114.
- Ónody Sarolta, ‘A mentálhigiéné magyarországi iskolateremtő alakja: Köszöntő kötetek Tomcsányi Teodóra 70. születésnapjára’, Keresztény Szó (Kolozsvár) 25:7 (2016. júl.) 19–23. [https://keresztenyszo.verbumkiado.ro/archivum/2016/julius/6.html]
- Paneth Gábor, ‘Mentálhigiéné a társadalom szolgálatában’, Embertárs 13:1 (2015. ápr.) 93–96.
- S. Petik Krisztina, ‘Ittzés Gábor (szerk.)… [kötet adatai]’, Sapientiana 7:1 (2014) 134–135.
- Tróbert Anett Mária ‘Egy élet a lelki egészség szolgálatában’, Credo 21:4 (2015) 71–73.
- Tróbert Anett Mária, ‘A Life in the Service of Mental Health’, EJMH 11 (2016) 157–160.

Tartalomjegyzék

I Tudomány
Mesterek: Freud és Moreno
Patrick Luyten & Jozef Corveleyn (B): "Freud-Bashing in der Kritik: Der Fall Israëls"
Susanne Heine (A): "Leben is wenig erfreulich: Eine Exegese von Sigmund Freuds Zukunft einer Illusion"
Grete Leutz (D): "Der Umgang mit der Zeit, insbesondere der Vergangenheit, bei Freud und Moreno"
A mentálhigiéné elmélete
Nagy Endre (SEMhi): "Polányi kitörés (breaking out) fogalmának magyarázata: Adalék a mentálhigiéné elméletéhez"
Patsch Ferenc (H): "Túl a felsőbbrendűségi komplexuson: Mentálhigiénés szemlélet és vallásfilozófiai reflexió"
Varga Károly (H): "Reflexiók a vallás és a lelki egészség kapcsolatára: Töredék"
II Gyakorlat
Pszichoterápia
Perczel Forintos Dóra (SE): "Kifürkészhetetlen utak…"
Krüger, Reinhard T. (D): "Warum es wichtig ist, spielen zu lernen: Die zeitgemäße Anwendung der störungsspezifischen Psychotherapie von psychotisch erkrankten Menschen nach Moreno"
Csáky-Pallavicini Krisztina & Milák Piroska (H): "Amikor a belső világ külsővé válik: Szempontok személyiségzavarban szenvedő páciensek egyéni pszichodráma-pszichoterápiájához"
Pszichodráma
Török Szabolcs (SEMhI): "Antiszerepjáték az önismereti pszichodrámában"
Sarkady Kamilla (H): "„Keresd a békét és járj utána”: Megbocsátás a pszichodráma színpadán"
Marlok Zsuzsa (SEMhI): "„Fel hát szívem: Búcsúzz új gyógyulásra!” Biztonságban elengedni a pszichodráma színpadán"
Sallay Viola & Martos Tamás (SEMhI): "Transzgenerációs kapcsolatrendszerek szobrai"
Lelkigondozás
Tésenyi Tímea (SEMhI): "A modern kórházi lelkigondozói szemlélet kialakulása"
Németh Dávid (H): "Logoterápia és lelkigondozás"
Steinkamp, Hermann (D): "Ehrenamt: Wege, Modelle und Projekte zur Stärkung von Gemeinschaft"
III Oktatás
Pedagógia
Gombocz János (SE): "„Mi, akik közepét keressük, csak szélein járunk”: A hazai sportpedagógia néhány problémája"
Mette, Norbert (D): "Aktuelle Herausforderungen und Aufgaben religiöser Begleitung und Bildung im Kleinkindalter"
Semsey Gábor (SEMhI): "Iskolai szexuális nevelés Magyarországon"
Mentálhigiénés szakemberképzés
Meulink-Korf, Hanneke (NL): "In Begegnung: Ansätze zur Weiterbildung des Pfarrers/Theologen, entstanden in der Praxis der (holländischen) postgraduellen Ausbildung kontextueller intergenerationeller Seelsorge, die sich an Ivan Böszörményi-Nagy orientiert"
Wittrahm, Andreas (D): "„Etwas vom Leben, vom Lieben, vom Glauben verstehen“: Psychologische Beiträge zur Weiterbildung von Seelsorgern, Pastoralpsychologen, Pädagogen, psychologischen Beratern und Mitarbeitern im Gesundheitswesen"
Török Gábor & Joób Máté (SEMhI): "A mentálhigiénés szemlélet jelentősége és integrálása a lelkigondozásban"
IV Kutatás
Vallás és spiritualitás a társadalomban
Túry Ferenc, Lázár Imre, Zsinkó-Szabó Zoltán & Mezei Ágnes (SE):"Az étel értéke az evészavarok hátterében: Spirituális szempontok"
Jäggle, Martin (A): "Religionssensible Bildung"
Ladenhauf, Karl-Heinz (A): "Die Autorität der Leidenden: Pastoralpsychologie als Konkretisierung von Diakonie”
Módszertan és empíria a pszichológiában
Ehmann Bea (H): "Nyelvtechnológia és pszichológiai tartalomelemzés"
Hámori Eszter (H): "A Koraszülő Interjú a szülő-csecsemő kutatásban: A fejlődési rizikó program a Pázmányon"
Vargha András & Császár-Nagy Noémi (H): "A személy nemének hatása a Rorschach-teszt vulger válaszaira"
Sipos Kornél (SE): "Megküzdési stratégiák: Testnevelési, sporttudományi és egészségtudományi egyetemi hallgatók szorongás-, kíváncsiság-, harag- és depresszió-, valamint énhatékonyság-mutatóinak összehasonlító vizsgálata"
Társadalomkutatás: empíria a pszichológia és a szociológia határterületein
Török Péter & Ittzés András (SEMhI): "Lehet-e szövetség a keresztények és muszlimok közt a házasság és család védelmében?"
Horváth-Szabó Katalin & Dávid Beáta (SEMhI): "A családi és a kortárstámogatás összefüggései serdülők körében"
Ittzés Gábor, Pilinszki Attila, Béres Orsolya & Sipos Bernadett (SEMhI):"A Rokeach-skála üdvözülés itemje mint vallásosságprediktor"