Tanulmányi ügyintézés

 

Hétfő: nincs ügyintézés
Kedd: nincs ügyintétzés
Szerda: 9:00-15:30
Csütörtök: 9:00 – 15:30
Péntek: 9:00 – 14:00
           

Tanulmányi ügyek >>>

Bejelentkezés

ETK / EKK SZAKNYELVI VIZSGA

 

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Szaknyelvi és Kommunikációs Csoportja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nft.) XXX. fejezete, vegyes rendelkezések 65. Nyelvvizsgák, ösztöndíjak 107.§ (2) bekezdése alapján 2014-től Intézményi/Kari szaknyelvi vizsgát szervez. ETK/EKK szaknyelvi vizsgát azok a volt hallgatóink tehetnek, akiknek a sikeres egyetemi záróvizsgájuk és az intézményi/kari szaknyelvi vizsga között legalább három (3) év eltelt, és még nem rendelkeznek a diplomához szükséges államilag elismert nyelvvizsgával.  

Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/13-as tanévben tettek záróvizsgát. Az ETK/EKK szaknyelvi vizsga nem minősül államilag elismert nyelvvizsgának! 

ETK/EKK szaknyelvi vizsgát évente háromszor szervezünk (január, június és szeptember).
A vizsga díjai:
Szóbeli („A”) vizsga: 12000 Ft.
Írásbeli („B”) vizsga: 12000 Ft.
A vizsga választható nyelvei: angol és német.
Az ETK/EKK szaknyelvi vizsga a szaknyelvi készségeket méri. Szóbeli ("A") és írásbeli ("B) részekből áll, melyek egyszerre és külön-külön is letehetők. A vizsga akkor számít sikeresnek, ha a vizsgázó mind a szóbeli, mind az írásbeli részvizsgán legalább 60%-os eredményt ér el. Emellett a sikeres vizsgához a 3 szóbeli és 3 írásbeli vizsgarészt, valamint a beszédértést egyenként legalább 40%-ban kell teljesíteni. Az írásbeli vizsga mindhárom feladatának megoldásához nyomtatott szótár használható. A szóbeli vizsgán segédeszköz sem a beszédértés, sem a beszédkészség mérése során nem használható.
A mellékletek ('Csatolt dokumentumok') között  megtalálhatóak a szaknyelvi vizsga szerkezetének és követelményeinek leírása, továbbá mintafeladatok mindkét nyelvből.