Neptun

A Semmelweis Egyetemen az oktatással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására a NEPTUN.Net tanulmányi rendszert alkalmazzák. http://neptun.semmelweis.hu/ 

A rendszer felhasználói - a tanulmányi osztályok ügyintézői, a tanszékek adminisztrátorai, az oktatók és a hallgatók - különböző jogosultsággal érhetik el a rendszerben tárolt információkat. 
Részletes tájékoztató: http://semmelweis.hu/neptun/files/2016/05/HWEB_4.7.pdf oldalon.

     Hallgatói rövid összefoglaló

A rendszer az intézmény hallgatói számára a következő lehetőséget biztosítja:

-      Ellenőrizhetik a saját adataikat és a tanulmányukra vonatkozó információkat,

-      Felvehetik a tantárgyaikat,

-      Jelentkezhetnek vizsgákra,

-      Ellenőrizhetik a beírt jegyeiket,

-      Figyelemmel kísérhetik az átutalt ösztöndíjaikat,

-      Tájékozódhatnak fizetési kötelezettségükről,

-      Intézhetik pénzügyeiket,

-      Igényelhetik diákigazolványukat,

-      Üzeneteket kaphatnak a Mentálhigiéné Intézet ügyintézőitől és oktatóitól.

 
Hallgatói jogosultsággal mindenki csak a saját adatait kezelheti. Az illetéktelen hozzáférés elkerülése végett nagyon fontos, hogy időnként mindenki változtassa meg a belépési jelszavát. Ajánlatos a rendszerbe történő első belépéskor azonnal módosítani a jelszót. A jelszó hosszúsága min. 6 karakter legyen, mely betűből, számból vagy ennek keverékéből állhat.

 A NEPTUN.Net rendszert a hallgatók el tudják érni a hallgatói termináltermekben, a Diák-centrumban /NET/ és a Központi Könyvtárban /Mikszáth tér 5./) elhelyezett vagy bármely Internet kapcsolattal rendelkező számítógépről, böngészővel (támogatott böngészők: Microsoft Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox 3.6+) a hivatalos egyetemi Neptun Portálról (http://neptun.semmelweis.hu/ ).

A Neptun-rendszer segíti a hallgatót és az egyetem dolgozóit a tanulmányi adminisztráció pontos és hatékony elvégzésében. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem olvassa el hivatalos üzeneteit, a felelősség kizárólag a hallgatót terheli. A kifogástalan működéshez elengedhetetlen a jogosultsági rend betartása és a pontos adatszolgáltatás, ezért az adatváltozásokat vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat 8 napon belül kötelesek kijavítani az „Adatmódosítás” fülön.

    Belépés a rendszerbe

A Neptun Portálról a belépés, a Hallgatói belépés linkre kattintással lehetséges. A megjelenő felületen kell megadni a Neptun-kódot (azonosítót) és a jelszót. (Első belépéskor a jelszó megváltoztatása javasolt - ezt rögtön felkínálja, későbbiekben: a Saját adatok – Beállítás menüpontban.)

 A belépés után az oldal tetején a következő adatcsoportokból lehet választani:

Saját adatok, Tanulmányok, Tárgyak, Vizsgák, Pénzügyek, Információ, Ügyintézés

    Kötelezően nyilvántartott adatok

(az adatok ellenőrzése, a változás bejelentése a hallgató felelőssége)

Személyes adatok: (adatmódosítást csak a TO végezhet, ehhez kérelem leadása szükséges)
-    név – a személyi igazolványban szereplő teljes név
-    születési név (ellenőrizni szükséges)
-    születési hely és idő (ellenőrizni szükséges)
-    anyja születéskori neve (ellenőrizni szükséges)
-    állampolgárság – kettős állampolgárság esetén mindkettő
-    nemzetiség

Okmányok:

-    személyi igazolvány szám (magyar állampolgárok)

-   adóazonosító (adatrögzítéskor nem jelenik meg rögtön a bevitt adat - azt a TO elfogadja - azután jelenik meg a hallgató által rögzített azonosító)

-   TAJ szám (magyar állampolgárok)

-    útlevélszám (külföldi állampolgárok)

-    tartózkodási jogcím (külföldi állampolgárok)

Elérhetőségek - bármely változás esetén a lehető legrövidebb idő alatt hallgató által módosítandó az adat!

v    állandó  lakcím  (ideiglenes is, ha van)

v    levelezési cím

v    e-mail cím

v    telefonszám

Az adatainak ellenőrzésére és kiegészítésére a http://www.mental.semmelweis.hu/hu/hataridok-es-kovetkezmenyek menüpontnál megadott időpontig van lehetőség (bizonyos adatok módosítására csak a tanulmányi ügyintéző közreműködésével van lehetőség).

 A Neptun.Net rendszerbe történő belépés után az alábbi műveletek várnak a hallgatóra egy félév során:

- Önköltség fizetésének módja ("Megosztási szabály beállítása")

- Beiratkozás (Regisztráció)

- Tárgyfelvétel

- Vizsgajelentkezés

Az önköltség teljesítésének módjára (megosztási szabály), regisztrációra és a tantárgyfelvételre a Határidők menüpontnál megadott időpontig  van lehetőség. 

    Pénzügyi beállítások - a megosztási szabály rögzítéséről

a Pénzügyek menüpontnál található részletes leírás.

    Neptunban való beiratkozás (regisztráció) folyamata

A beiratkozás (regisztráció) az ’Ügyintézés’ menüponton keresztül érhető el. Itt lehet a következő félévre regisztrálni, a "Beiratkozás/Bejelentkezés" linkre kattintva. Majd a Regisztrációs kérelmek" felületen megjelenő aktuális félév státuszának oszlopában "Új" státusszal szereplő sorban kattintson a sorvégi "Lehetőségek()/Beiratkozás" linkre. Ekkor megnyílik egy ablak, melyben szükséges nyilatkoznia arról, hogy "Aktív" vagy "Passzív" státusszal szeretne regisztrálni az adott félévre. A megfelelő kiválasztása után a "Nyilatkozom" gombot kell megnyomnia! (Ez a regisztráció csak akkor lehetséges, ha az ’Információ’ menüpontban az "Időszakok" link alatt található "Beiratkozási időszak" a 2016/17/1 félévre! Ha nem vett fel eddig egyetlen tárgyat sem a félévre, de "Aktív" státusszal szeretne beiratkozni a képzésre, akkor a program a biztonság kedvéért rákérdez, hogy biztosan folytatja-e a beiratkozási folyamatot. A "Mégse" gomb funkciója ekkor annyit jelent, hogy a regisztráció nem történik meg, és mielőtt ezt megtenné, felveheti a tárgyait. Az "OK" gombbal pedig folytatni tudja a beiratkozás rögzítését. Természetesen, ezután is felveheti a tárgyait.)
Tárgyfelvétel és kurzusjelentkezés lehetséges regisztráció nélkül is, de nem elegendő! Aktív félévhez elengedhetetlen a regisztráció!


     Tárgyfelvétel folyamata (tárgyjelentkezés, kurzusjelentkezés)

Ehhez a "Tárgyak’ menüpontban kell kiválasztani a ’Tárgyfelvétel’ linket.
Tárgyfelvétel és kurzusjelentkezés lehetséges regisztráció nélkül is, de nem elegendő! Aktív félévhez elengedhetetlen a regisztráció!

1. Tárgylista megjelenítése: A tárgyfelvételhez a szűrésben a "Csak a meghirdetett tárgyak" jelölőnégyzetet be kell pipálni, majd a "Félévek" legördítő mezőben ki kell választani a  megfelelő félévet (2016/17/1), a "Tárgytípus"-nál a "Mintatanterv tárgyai" opciót bejelölve, a "Mintatantervek"-nél legördítő listából lehet beállítani a mintatantervet. A "Tárgyak listázása" gombra kattintva megjelenik a feltételeknek megfelelően szűrt tantárgylista. (Az "Egyéb szabadon választható tárgyak" opció abban az esetben használható, ha az adott intézmény a szabadon választható tárgyait külön, a mintatanterveken kívül kezeli. Amennyiben ebben a listában nem talál tárgyat, akkor az csak annyit jelent, hogy intézménye a szabadon választható tárgyakat is beépítette a mintatantervekbe, ilyen esetben mindenképpen az "Mintatanterv tárgyai" opciót válassza!)
2. Megjelenítési, keresési, sorrendezési lehetőségek a tárgylistában: A lista tetején beállíthatja, hogy egy lapon hány tárgy adatait jelenítse meg a rendszer. Ha a lista csak több lapra fér ki, akkor az oldalszámok segítségével tud lapozni. A nyomtató ikonra kattintva ki tudja nyomtatni az adott lapot. A keresés (nagyító) ikonra kattintva megjelenik egy keresési felület a lista tetején. Itt a leugró menüből kiválaszthatja, hogy a tárgy mely adatára szeretne keresni, ezután adja meg a keresendő szöveget, és kattintson a "Keresés" gombra. Ekkor a listában már csak a megadott feltételeknek megfelelő tételek maradnak.
3. Tárgy/Kurzus felvétele: A tárgylistában a felvenni kívánt tárgynál a "Felvesz" linkre kattintva jelenik meg a tárgy ablaka ("Tárgy adatok/Felvehető kurzusok" fül), melyben a kiválasztott tárgyhoz tartozó, az adott félévben meghirdetésre került, felvehető kurzusok szerepelnek. A kurzuslista jobb oldalán (Leírás oszlopban) található jelölőnégyzet segítségével tudja kiválasztani a kívánt kurzust, majd a "Mentés" gombra kattintva tudja felvenni. Több kurzust abban az esetben kell felvennie egy tárgyhoz, ha többféle kurzustípus (pl. elméleti és gyakorlati kurzus) is meghirdetésre került. Ebben az esetben minden kurzustípusból egyet-egyet kell felvennie. (Kivétel ez alól a vizsgakurzus, amit viszont minden esetben magában kell felvenni, vagyis nem vehet fel egy tárgyhoz vizsgakurzust és más típusú kurzust egyszerre.) A kurzus felvételével tudja a tárgyfelvételt véglegesíteni. Kurzusjelentkezése csak akkor lesz sikeres, ha:
  • teljesítette a tárgy és a kurzus felvételéhez szükséges követelményeket,
  • van még szabad hely az összes kiválasztott kurzusra (a fő/limit oszlopban a fő kisebb, mint a limit),
  • az összes típusú kurzusból (pl. elmélet, gyakorlat) kijelölt egyet-egyet,
  • előzetes, vagy végleges tárgyjelentkezési időszak és kurzusjelentkezési időszak van,
  • még nem teljesítette a tárgyat korábban.
Ha az egyes kurzusokról szeretne további információhoz jutni, akkor a listában kattintson az adott kurzus bármely adatára, és ekkor egy újabb felugró ablakban megjelennek a kurzus adatai.
Tárgyfelvétel és kurzusjelentkezés lehetséges regisztráció nélkül is, de nem elegendő! Aktív félévhez elengedhetetlen a regisztráció!

4. Tárgy leadása: Ha felvett egy tárgyat, de valamilyen oknál fogva le szeretné adni, akkor azt   a ’Tárgyak’ menü ’Felvett tárgyak’ menüpontjában teheti meg. Ezen az oldalon a szűréseknél a "Félévek" legördítő listában ki kell választani a kívánt félévet, majd a Listázás gombbal láthatja azokat a tárgyakat, amelyeket az aktuális jelentkezési időszakban felvett, és itt van lehetősége       kurzust változtatni, illetve leadni a tárgyait. Ha a leadandó tárgy sorában a sorvégi "Lehetőségek()/Tárgy leadása" linkre kattint, akkor a rendszer előbb visszakérdez, hogy tényleg le akarja-e adni az adott tárgyat, és amennyiben erre igennel válaszol, akkor kerül a tárgy leadásra, és ezzel el is tűnik a felvett tárgyak listájából. Természetesen a tárgyjelentkezéssel együtt ekkor a kurzusokra való jelentkezése is törlődik, erről visszajelzést is kap. (Tárgyat leadni előzetes, vagy végleges tárgyfelvételi, ill. kurzusjelentkezési időszakban lehetséges!)

5. Kurzusváltoztatás: Ha egy már felvett tárgyánál szeretné megváltoztatni a kurzus(oka)t, ami(k)re jelentkezett, akkor ezt úgy teheti meg, hogy a ’Tárgyak/Felvett tárgyak’ felületen rákattint a tárgy nevére, ekkor megjelenik a "Tárgy adatok" felugró ablak, itt a "Tárgy kurzusai" fülön a kurzuslista utolsó oszlopában be kell pipálni a másik kívánt kurzus(oka)t és eltávolítani      a kijelölést a leadandó kurzus(ok) sorából, majd a "Mentés" gombra kattintva megtörténik a változtatás. Az átjelentkezés megtörténtéről, illetve az esetleges hibák okairól a rendszer visszajelzést ad. A kurzusmódosítás linkjét a tárgy sorának végén található "Lehetőségek()" ikon alatt is megtalálja "Felvett kurzus módosítás" név alatt.    Vizsgajelentkezés folyamata

A ’Vizsgajelentkezés’ a ’Vizsgák’ menüpont alatt található. Ezen a felületen tud jelentkezni a vizsgáira, illetve lejelentkezni azokról. A vizsgák listájában kék színnel látja azokat a vizsgákat, amelyekre már jelentkezett. Vizsgaalkalmakról való lejelentkezését nem itt, hanem a "Felvett vizsgák" menüpont alatt tudja megtenni.

1. Vizsgák listázása: A felületre lépéskor első alkalommal automatikusan az aktuális félévben meghirdetett összes, az aznapi dátum utáni vizsgaalkalom megjelenik, de lehetősége van a listát szűkíteni is. Ha egy bizonyos tárgy vizsgaalkalmaira kíváncsi csak, akkor a "Tárgyak" legördítő menüből válassza ki az adott tantárgyat, majd kattintson a "Vizsgák listázása" gombra.

2. Vizsgára jelentkezés: Vizsga felvételéhez kattintson az adott időpont sorában található "Lehetőségek" feliratra, majd azon belül a "Jelentkezés"-re. A vizsgajelentkezés sikerességéről, vagy sikertelenségéről a program visszajelzést ad. (A "Vizsgák/Felvett vizsgák" menüpontjában láthatja azoknak a vizsgaalkalmaknak a listáját és adatait, amelyekre már korábban jelentkezett.)

3. Vizsga leadása: Abban az esetben, ha egy vizsgára hibásan jelentkezett fel, vagy egyszerűen csak meggondolta magát és le akar jelentkezni, akkor ezt a "Felvett vizsgák" menüponton keresztül teheti meg, itt kattintson az adott vizsga sorának végén látható "Lehetőségek", majd "Leadás" feliratra. (Ezt általában a vizsgát megelőző 48 órán belül teheti meg, de ez a határidő intézményenként eltérő lehet). Ekkor a rendszer megpróbálja lejelentkezteti Önt az adott alkalomról és a művelet sikerességéről, ill. sikertelenségéről visszajelzést ad.

    Eredmények megtekintése

A tárgyból kapott eredményeket a "Tárgyak/Felvett tárgyak" felületen tekintheti meg. A félév kiválasztása után lehet kilistáztatni a felvett tárgyakat. A tárgyak sorában a "Lehetőségek/Eredmények" feliratra kattintva egy felugró ablakban megjelenik az adott tárgyból elért, a rendszerben rögzített eredményeinek listája.

    Üzenetek kezelése

A hallgató a félév során különböző témájú üzeneteket kaphat. Ez a menüpont a felület bal oldalán található meg, és azok az üzenetek láthatóak itt, amelyeket a Mentálhigiéné Intézet ügyintézői és oktatói küldtek a hallgató részére. Az üzenetek listájából a kívánt témára kattintással tekinthető meg az üzenet szövege egy új ablakban.

    Záróvizsga jelentkezés módja a Neptun-rendszerben

Ügyintézés/Záróvizsgák menüpontban a Lehetőségek/Jelentkezés gombra kattintva.