Tanulmányi ügyintézés

 

Hétfő: nincs ügyintézés
Kedd: nincs ügyintétzés
Szerda: 9:00-15:30
Csütörtök: 9:00 – 15:30
Péntek: 9:00 – 14:00
           

Tanulmányi ügyek >>>

Bejelentkezés

 

Tájékoztató

a „Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzési szakunk”

indításáról, illetve a jelentkezés módjáról és követelményeiről

 

Köszönjük érdeklődését képzésünk iránt!

Képzésünket 2020. februári indulással hirdetjük meg, immár harmadszor!

A képzést levelező tagozaton államilag finanszírozott és költségtérítéses formában indítjuk. 

A képzés időtartama: 4 félév (120 kredit)

FONTOS!

A jelentkezés feltétele egy lezárt 130 óra csoportos önismereti folyamat, ill. 100 óra egyéni önismeret. Mivel ez 1 ill. 1,5 évig tart felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy az önismereti folyamatot már most kezdjék meg, hogy a képzés indulásáig lezáruljon.

A bemeneti önismereti feltételről a Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) 9.4. pontja ad részletes tájékoztatást: "A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felvételkor rendelkezzen legalább 100 óra egyéni vagy 130 óra csoportos önismereti képzéssel. E képzés legyen valamely, a Pszichoterápiás Tanács Szövetség tagjaként nyilvántartott tudományos társaság, illetve e társaságnak erre feljogosított tagja által tartott képzés, aki az adott módszer pszichoterapeutája vagy kiképzője. A képzésbe lépéshez a pszichoterapeuta, illetve kiképző igazolása szükséges a befejezett önismereti folyamatról."

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű családtudományi és családterápiás elméletek és a hozzájuk kapcsolódó módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a családterápiás módszerek és szemléletmód magas szintű, társadalmi kontextust is tekintetbe vevő alkalmazására. Családterápiás és rendszerszemléletű - de nem klinikai jellegű - beavatkozások révén képesek megelőző, támogató, erőforrásokat feltáró módon hatást gyakorolni a családi kapcsolatokra.

 

A képzés mesterszintű (a korábbi rendszer szerinti egyeteminek megfelelő) oklevéllel zárul, amelyben a feltüntetett szakképzettség: okleveles mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember.

Költségtérítés: A képzésre államilag finanszírozott és költségtérítéses formában is lehet jelentkezni; költségtérítéses formában a fizetendő díj várhatóan 360.000 Ft/félév.

Képzési napok: havonta egy szerda, csütörtök, péntek

A terephelyen való gyakorlat időpontját a tereptanár határozza meg, ez minden héten további 4-6 óra elfoglaltságot jelent.

  

Képzésünkre elsősorban az alábbi végzettséggel rendelkezők köréből, illetve munkaterületekről várunk jelentkezőket: 

pszichológus, orvos, szociális munkás, pedagógus, gyógypedagógus, szociálpedagógus, konduktor, védőnő, illetve a hazai szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben dolgozók. 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként teljes kreditérték beszámításával elfogadható szakokról a jelen tájékoztató későbbi szakaszaiban olvashat. 

A nem teljes kreditérték beszámításával jelentkező érdeklődők számára a KREDITELISMERÉSRŐL SZÓLÓ KÉRVÉNY a Mentálhigiéné Intézet honlapján a Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzés menüpont alatt, a 'Csatolt dokumentumok' - ból tölthető le. 

A „Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzés” elnevezésű, négy féléves, levelező mesterképzésünk azok számára nyújt további tanulási, ismeretszerző, készségfejlesztő lehetőséget, akik végzettségük révén, illetve eddigi munkatapasztalataik révén már eddig is családok vagy egyének megsegítésével foglalkoztak és hosszú távon családokkal kívánnak foglalkozni a munkájuk részeként. Már a jelentkezés előtt megfontolásra érdemes, hogy a képzési követelményeket a jelentkező fogja-e tudni teljesíteni, erre ugyanis akkor van reális esély, ha a jelentkező a képzés ideje alatt olyan munkakörben dolgozik, ahol a napi munkájának része családok támogatása, segítése, illetve van lehetősége valamilyen keretben családokkal segítő kapcsolati tevékenység folytatására. 

Alapvetően olyan jelentkezőket várunk, akik jelenleg is, vagy az elmúlt 5 éven belül legalább 2 évet családokkal dolgoztak (ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy olyan munkakörben dolgoztak, ahol teljes családokkal (vagy legalábbis egynél több családtaggal) dolgoztak, konzultáltak, családi intervenciókat folytattak). Elképzelhető olyan munkakör is, ahol az egyéni segítő kapcsolati, terápiás munka áll a tevékenység központjában, de megvan annak a lehetősége, hogy ezt a tevékenységet a jelentkező a jövőben (már a képzés ideje alatt) kiterjessze több családtag, illetve az egész család bevonására. 

Amennyiben a jelentkező jelenlegi munkaköre nem ad lehetőséget arra, hogy családokkal dolgozhasson, úgy a képzésre való jelentkezéskor a jelentkezőnek a motivációs levelében, illetve a szóbeli interjú során hitelt érdemlően be kell tudnia mutatni, hogy miként lesz lehetősége a képzés gyakorlati és elméleti oktatási követelményeit teljesítenie. A követelményekről a Mentálhigiéné Intézet honlapjáról (http://mental.semmelweis.hu/hu/) letölthető Tanulmányi Tájékoztatóban illetve az egyetemi felvételi információkról szóló dokumentumokban tájékozódhat minden érdeklődő, jelentkező. 

A „Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzésünkre” jelentkezni 2019 őszétől a felvi.hu rendszerén keresztül lehet majd, hasonlóan más hazai alap- és mesterképzési szakokhoz, a meghirdetett központi keresztféléves képzési felvételi eljárás keretében. 

A „Felsőoktatási felvételi tájékoztató - 2020. februárban induló képzések”elnevezésű tájékoztató 2019 októberében jelenik meg a www.felvi.hu oldalon, majd pedig a jelentkezési felület ugyanezen az oldalon a jelentkezési határidő lejártáig, 2019 novemberének közepéig lesz nyitva itt, a www.felvi.hu honlap oldalon. Kérjük, ezeket a határidőket tartsák számon, folyamatosan tájékozódjanak Intézetünk és a felvi.hu internetes oldalain és jelentkezésüket ezen a hivatalos www.felvi.hu felületen, időben indítsák el.

 A jelentkezéshez szükséges kötelező mellékletek. Kérjük, hogy ezeket elektronikus formában küldjék az alábbi email címre is: 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

a)   szakmai önéletrajz (mely bizonyítja a legalább 2 éves humán segítő területen való munkatevékenységet) (géppel írva) 

b)   motivációs levél (mely kitér arra is, hogy a jelentkezőnek – saját megítélése szerint – miként lesz lehetősége a képzés gyakorlati és elméleti oktatási követelményeit teljesítenie), géppel írva, maximum 2 oldalas terjedelemben 

c)   2 db szakmai ajánlás (olyan személytől, akinek közvetlen tapasztalata van a jelentkező humán segítő területen eddig végzett szakmai munkájáról, tevékenységéről, kompetenciáról) 

d)   önismereti képzés elvégzéséről igazolás és terapeuta ajánlása (megfelelő önismereti folyamatról szóló hivatalos igazolás, és az önismereti folyamatot igazoló kiképző ajánlása – lehet egy dokumentumban, de lehet két külön dokumentum is)
      

Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel a felvételi rendszer országosan egységes és központi, ezért a hatályos jogszabályok alapján csak a jelzett hivatalos és központi felületen keresztül benyújtott jelentkezést tudunk elfogadni!