Tanulmányi ügyintézés


Hétfő: nincs ügyintézés
Kedd: nincs ügyintézés
Szerda: 9:00-12:00
Csütörtök: 13:00 – 15:30
Péntek: 9:00 – 12:00
           13:00 – 16:00
           

Tanulmányi ügyek >>>

Bejelentkezés

 

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete Mentálhigiénés Családtudományi és Családterápiás Mesterképzést hirdet 2017 szeptemberétől.

A képzés szakmai vezetői:

Dr. Török Szabolcs, egyetemi docens
Dr. Pethesné Dávid Beáta, egyetemi tanár
Dr. Tomcsányi Teodóra, professor emerita
Dr. Harmatta János, címzetes egyetemi docens

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű családtudományi és családterápiás elméletek és a hozzájuk kapcsolódó módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a családterápiás módszerek és szemléletmód magas szintű, társadalmi kontextust is tekintetbe vevő alkalmazására. Családterápiás és rendszerszemléletű - de nem klinikai jellegű - beavatkozások révén képesek megelőző, támogató, erőforrásokat feltáró módon hatást gyakorolni a családi kapcsolatokra.