Tanulmányi ügyintézés

Nyári ügyintézési idő:


Hétfő: 9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00 – 15:00
Péntek: 9:00 – 15:00
           
           

Tanulmányi ügyek >>>

Bejelentkezés

 

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete Mentálhigiénés Családtudományi és Családterápiás Mesterképzést hirdet 2017 szeptemberétől.

A képzés szakmai vezetői:

Dr. Török Szabolcs, egyetemi docens
Dr. Pethesné Dávid Beáta, egyetemi tanár
Dr. Tomcsányi Teodóra, professor emerita
Dr. Harmatta János, címzetes egyetemi docens

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű családtudományi és családterápiás elméletek és a hozzájuk kapcsolódó módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a családterápiás módszerek és szemléletmód magas szintű, társadalmi kontextust is tekintetbe vevő alkalmazására. Családterápiás és rendszerszemléletű - de nem klinikai jellegű - beavatkozások révén képesek megelőző, támogató, erőforrásokat feltáró módon hatást gyakorolni a családi kapcsolatokra.