Tanulmányi ügyintézés

 

Hétfő: nincs ügyintézés
Kedd: nincs ügyintétzés
Szerda: 9:00-15:30
Csütörtök: 9:00 – 15:30
Péntek: 9:00 – 14:00
           

Tanulmányi ügyek >>>

Bejelentkezés

 

A képzés a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjében (NET) zajlik.

Az épület tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető, a M3(kék) metró Nagyvárad téri állomásánál található.
Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.


 

VÁLASZOK GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEKRE

 

 

 

Hogyan tudhatom meg, hogy jogosult vagyok-e államilag támogatott képzésre?

 

Aki a képzésre jelentkezik legkésőbb még a felvételi előtt meg kell győződjön arról, hogy a FIR-ben (Felsőoktatási Információs Rendszer) tárolt adatai megfelelőek-e és van-e lehetősége államilag támogatott féléveket igénybe vennie. 

 

A támogatási idő számításának eredményei elérhetőek a Magyarország.hu portálon https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/fir.html.

 

Ehhez valamelyik okmányirodában személyesen szükséges regisztrálni az Ügyfélkapu szolgáltatásra.

 

Amennyiben a fentiekben ismertetett betekintő felület adataiban hibát vagy hiányosságot tapasztal a jelentkező, akkor annak a felsőoktatási intézménynek a tanulmányi osztályát kell megkeresni, ahol a jelentkező a korábbi tanulmányait folytatta, és amelyik intézmény ennek alapján a jelentkezőről a FIR-be a pontatlan adatot beküldte, mivel a hibát vagy hiányosságot csak ott tudják javítani.

 

 

 

Milyen napokon lesz a képzés?

 

Havonta egy szerda, csütörtök és péntek, egész nap. A képzési napokon a részvétel kötelező. A képzési napokon kívül minden hallgatónak terepgyakorlaton kell részt vennie, melynek időpontját a tereptanár határozza meg. Ez hetente további 4-6 óra elfoglaltságot jelent. Ezen felül a vizsgaidőszakokban a vizsgák letételével is kell számolni, melyek előre megadott időpontokban, hétköznapokon lesznek.

 

 

 

Milyen gyakorlati, külső helyszínen, terepen végzendő követelményei vannak a képzésnek?

 

A képzési idő alatt a hallgatóknak terápiás esetmegfigyeléseket, tereptanár melletti esetvezetéseket, és szupervízióval kísért önálló esetvezetést kell végezniük.

 

A terephelyen végzendő gyakorlati követelmények teljesítéséhez (megfigyelés, koterápiás esetvezetés) a hallgatók olyan gyakorlati helyszíneken töltik gyakorlatukat, ahol a családok családterápiás szolgáltatást vehetnek igénybe (pl. pedagógiai szakszolgálatokban, család- és gyerekjóléti intézményekben, egészségügyi szolgáltatóknál, családokat támogató civil szervezeteknél, magánpraxisban dolgozó családterapeutáknál). A hallgatók tapasztalatszerzését a terephelyen a képzőhely által felkért tereptanár, a képzésben pedig a „Családterápiás terepgyakorlatot kísérő szeminárium ” elnevezésű stúdium segíti. A képzés során mind a négy félévén keresztül követelmény a terephelyen megfelelő számú (kb. félévente 8-10) családterápiás ülés megfigyelése, illetve a tereptanár melletti, ko-terapeuta helyzetben esetek vitele.

 

A szupervízióval kísért esetvezetéshez a szupervíziót a képzőhely biztosítja a képzés teljes ideje alatt, melyet kiképző családterapeuta vezet, csoportos, szemináriumi keretben. A hallgató által vitt esetek mindegyikéről folyamatos szóbeli referálás kötelező a szemináriumi alkalmakon, és félévente minimum két esetet írásban is le kell adni a megadott formai és tartalmi kritériumoknak megfelelően.

 

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik ezeket a gyakorlati, terephelyen végzendő követelményeket és az elvárt számú eset vitelét is vállalni tudják a képzés ideje alatt.

 

 

 

Mi az oklevél megszerzésének nyelvvizsga követelménye?  

 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

 

Kitől kérjem a szakmai ajánlást?

Egy olyan szakembertől, aki rálát a szakmai munkájára, kompetenciájára, motivációjára, szakmai életútjára.

 

Az önismereti feltétel a jelentkezéshez szükséges?

Igen.  A lezárt önismereti folyamatról igazolást és a terapeuta ajánlását a felvételi folyamat lezárulásáig kell benyújtani. A bemeneti önismereti feltételről a Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) 9.4. pontja ad részletes tájékoztatást: "A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felvételkor rendelkezzen legalább 100 óra egyéni vagy 130 óra csoportos önismereti képzéssel. E képzés legyen valamely, a Pszichoterápiás Tanács Szövetség tagjaként nyilvántartott tudományos társaság, illetve e társaságnak erre feljogosított tagja által tartott képzés, aki az adott módszer pszichoterapeutája vagy kiképzője. A képzésbe lépéshez a pszichoterapeuta, illetve kiképző igazolása szükséges a befejezett önismereti folyamatról."