Kérelmek

A kérelmet előzetesen szükséges megküldeni alábbi e-mail címre, ezt követően az eredeti kitöltött és aláírt 1 példányát postán vagy személyesen kell eljuttatni Intézetünk Tanulmányi Osztályára a megadott határidőig. A megadott határidő nem a postára adás, hanem a beérkezés dátuma! E-mail-ben való megküldés szükséges, de nem elegendő!
A határidők szakonként megadva ITT megtekinthetőek.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postacím: Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet 1428 Budapest, Pf. 2.  A borítékra kérjük ráírni: "Bizalmas"


A megadott határidő után beérkező vagy nem megfelelő módon kitöltött, szükséges mellékletek nélkül beküldött bármely kérelem jogvesztő hatályú - így befogadni nem áll módunkban.

 

Letölthető nyomtatványok: a lap alján a Csatolt dokumentumoknál


Kérelmek leírása: 

    Általános kérelem

Az alábbi felsorolásokban nem szereplő kérelem benyújtása esetén használandó

Letölthető nyomtatványok: a lap alján a "Csatolt dokumentumoknál" 

    Önköltséggel kapcsolatos kérelem

 

A kérelem benyújtásáról szóló szabályzás a Pénzügyek menüpontban található.

Letölthető nyomtatványok: a lap alján a "Csatolt dokumentumoknál"

  

   Önköltség visszatérítése

Az önköltség befizetése és a tanulmányok megkezdése kapcsán tájékoztatásul felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hatályos egyetemi szabályok alapján az alábbi feltételek mellett lehet befizetést követően önköltséget visszaigényelni:

A kérelem benyújtásáról szóló szabályzás a Pénzügyek menüpontban található (Képzési díj).

Letölthető nyomtatványok: a lap alján a "Csatolt dokumentumoknál"

   Hallgatói jogviszony szüneteltetése

 

Hallgató kérheti jogviszonyának szüneteltetését a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi törvény (Nftv.) 45. §-ának (1),(2) bekezdések rendelkezése, valamint a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III/III. fejezetének 8. §-a alapján.

Ehhez a lap alján a "Csatolt dokumentumoknál" található "Jogviszony szüneteltetése iránti kérelem"c. nyomtatvány kitöltése és megküldése szükséges.

   Hallgatói jogviszony törlése

 

Hallgató kérheti jogviszonyának törlését a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 59. § b) pontja értelmében.

Ehhez a lap alján a "Csatolt dokumentumoknál" található "Jogviszony törlése iránti kérelem"c. nyomtatvány kitöltése és megküldése szükséges.


   Nyelvvizsga követelmény alóli felmentésAmennyiben a hallgató fogyatékossága oly mértékben áll fenn, mely alapján a 87/2015. (IV. 9.), a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet 62.§ szerinti kedvezményre/mentességre jogosult, kérelmet nyújthat be a nyelvvizsga kötelezettség alóli felmentés iránt.
A kérelemhez csatolni kell a fogyatékosságot igazoló szakvélemény(eke)t, mely(ek) megállapításai alapján kedvezmény, illetve mentesség biztosítható a hallgató számára.

A kérelem elbírálását az Egyetem Fogyatékos Hallgatók Ügyeivel Foglalkozó Bizottsága bírálja el és döntéséről határozatot hoz.

Fentiek figyelembevételével aki állapota alapján felmentési kérelmet szeretne benyújtani, indítsa meg az eljárást mielőbb, hogy a következő záróvizsgához kapcsolódóan oklevelet kaphasson.


   Tantárgybefogadási kérelemTantárgybefogadás (kreditelismerés) lehetséges korábban végzett tanulmányok alapján. Az eljáráshoz szükséges a lap alján található csatolt dokumentumoknál letölthető "tantárgybefogadási kérelem" pontosan kitöltött és aláírt eredeti példány határidőre történő eljuttatása a Tanulmányi Osztályra (formanyomtatvány a lap alján a "csatolt dokumentumok" menüpontnál letölthető).

A kérelem mellékleteként beadnadó:

  • a hitelesített leckekönyv
  • a hitelesített tantárgyi tematika

A kérelem elbírálását a szak oktatónak javaslata alapján a CKOB végzi, melynek határozata tartalmazza a befogadható tárgyakat, krediteket és eredményeket.    Utólagos tantárgy- kurzusfelvétel vagy leadás


Utólagos tantárgy- kurzusfelvételre vagy leadásra vonatkozó kérelmet - a különeljárási díj megfizetésével egyidejűleg 

- tavaszi félévben március 31-ig,

- őszi félévben október 31-ig lehet benyújtani a szak tanulmányi ügyintézőjénél.


   VizsgakurzusFeltöltés alatt