Tanulmányi ügyintézés

 

Hétfő: nincs ügyintézés
Kedd: nincs ügyintétzés
Szerda: 9:00-15:30
Csütörtök: 9:00 – 15:30
Péntek: 9:00 – 14:00
           

Tanulmányi ügyek >>>

Bejelentkezés

Tájékoztató a Laktációs Szaktanácsadó szakirányú továbbképzés felvételi eljárásrendjéről
2018

 

 

A felvételi eljárás célja

A felsőoktatási felvételi eljárás célja a felsőfokú tanulmányok folytatására legalkalmasabb jelentkezők kiválasztása.

 

Felvételi eljárások, felvételi kérelem

A laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés beérkezési határideje: 2019. május (a pontos dátumról a Szoptatásért Magyar Egyesület előzetes jelentkezési űrlapját kitöltőket külön értesítjük)

Jelentkezni az érdeklődők számára kiküldött hivatalos jelentkezési lapon lehet, melyhez csatolni kell a jelentkező diplomájának másolatát, egy szakmai önéletrajzot, a bemeneti követelményeket igazoló dokumentumokat, illetve 2 db igazolványképet. Sikeres felvételi esetén a beiratkozáshoz szükséges további dokumentumokról itt található bővebb tájékoztatás: http://mental.semmelweis.hu/hu/felevkezdes.


A jelentkezési lapot a mellékletekkel együtt az Intézet postacímére kell megküldeni:  Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet 1428 Budapest, Pf.2. (Kérjük, a borítékra kívülről írják rá, hogy "bizalmas"!)

A hiányos jelentkezés esetén – a beérkezését követően soron kívül - 15 napos teljesítési határidővel az Intézet határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívhatja fel a jelentkezőt. Ha a jelentkező a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőig nem teljesíti a felhívásban foglaltakat, úgy jelentkezéséről a rendelkezésre álló adatok alapján születik döntés.

 

Felvételi vizsga

A Laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak felvételi eljárása legalább két főből álló felvételi bizottság előtt zajlik, mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját, továbbá a nemzetközi laktációs szaktanácsadói vizsga bemeneti követelményeit vizsgálja.

A Laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak felvételi eljárása során az alábbi szempontok alapján lehet pontot szerezni:

a) Személyes adottságok, kommunikációs készségek és motiváció: maximum 30 pont

b) A nemzetközi laktációs szaktanácsadó vizsga bemeneti követelményeinek való megfelelés mértéke, különös tekintettel a laktáció specifikus gyakorlati órákra vonatkozó feltételeknek való megfelelésre, a szükséges óraszámok meglétére, illetve az esetlegesen hiányzó órák megszerzésének tervezett módjára: maximum 10 pont

A felvételi vizsgán maximum 40 pont szerezhető.

 

A jelentkezők rangsorolása, a felvételi döntés

A szakirányú továbbképzésre jelentkezők rangsorolása a felvételin szerzett pontok alapján történik.

A felvételről – az intézményi kapacitás figyelembe vételével – a kar dékánja dönt.

A döntésről a jelentkező írásban, felvételi határozatbankap értesítést a felvételi vizsgák lezárultát követően.

A felvételi döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a jelentkező az Egyetem rektorához címezve fellebbezéssel élhet. A fellebbezéseket az Egyetem Felülbírálati Bizottsága bírálja el.