Tanulmányi ügyintézés

 

Hétfő: nincs ügyintézés
Kedd: nincs ügyintétzés
Szerda: 9:00-15:30
Csütörtök: 9:00 – 15:30
Péntek: 9:00 – 14:00
           

Tanulmányi ügyek >>>

Bejelentkezés

Tájékoztató a Laktációs Szaktanácsadó szakirányú továbbképzés felvételi eljárásrendjéről
2020

Jelentkezési feltételek:

A felvétel feltétele legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területeken:

  • Orvos- és egészségtudomány
  • Bölcsészettudomány
  • Társadalomtudomány
  • Pedagógusképzés

További feltétel, hogy a jelentkező rendelkezzen 1000 óra igazolható klinikai tapasztalattal szoptató anya-gyerek párosok kísérése terén, mely kiváltható 500 óra nemzetközi laktációs szaktanácsadó mentorálása mellett történő gyakorlattal. Az órák megszerzése pótolható a harmadik félév végéig, de a felvételi során a tapasztalat megléte előnyt jelent. A gyakorlat megszerzésének részletes feltételei a 'Bemeneti feltételek' alpont alatt találhatók.

Jelentkezés módja:

Jelentkezni a csatolmányok között megtalálható hivatalos jelentkezési lapon lehet, melyhez csatolni kell a jelentkező diplomájának másolatát, egy szakmai önéletrajzot, a bemeneti követelményeket igazoló dokumentumokat, kitöltött GDPR nyilatkozatot, illetve 1 db igazolványképet. 

A jelentkezési lapot a mellékletekkel együtt az Intézet postacímére kell megküldeni:  Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet 1428 Budapest, Pf.2. (Kérjük, a borítékra kívülről írják rá, hogy "bizalmas"!).

A hiányos jelentkezés esetén – a beérkezését követően soron kívül - 15 napos teljesítési határidővel az Intézet határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívhatja fel a jelentkezőt. Ha a jelentkező a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőig nem teljesíti a felhívásban foglaltakat, úgy jelentkezéséről a rendelkezésre álló adatok alapján születik döntés.

Sikeres felvételi esetén a beiratkozáshoz szükséges további dokumentumokról itt található bővebb tájékoztatás: http://mental.semmelweis.hu/hu/felevkezdes.

 

!!! A 2020 szeptemberében induló laktációs szaktanácsadó képzés szerepel a „Családbarát Szülészet” pályázati program (CSSZP) által finanszírozott képzések listáján.

 

A jelentkezés feltételei a Családbarát pályázati programon keresztül:

A családbarát kormányzati intézkedésekről szóló 1098/2018. (III.19.) Kormányhatározat alapján a „Családbarát Szülészet” pályázati program jelen felhívása keretében pályázó lehet az a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató, amely szülészeti, újszülött és/vagy PIC fekvőbeteg szakellátást nyújt a családbarát, családközpontú szülészeti, újszülött valamint koraszülött intenzív ellátást szolgáló fejlesztési igényeinek támogatása céljából.

A pályázat kiírása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján található:

https://www.aeek.hu/-/csaladbarat-szuleszet-palyazati-program-csbsz-2019

A képzésre a csatolt jelentkezési lap kitöltésével a fent megjelölt intézmények jelentkeztethetik munkatársaikat a CSSZP keretén belül. Magánszemély jelentkezése a pályázat keretein belül nem lehetséges, magánszemélyek a "Jelentkezés módja" című bekezdésben leírtak szerint jelentkezhetnek a képzésre.

A pályázat 2019. november 25-én 16:00-kor zárul, a pályázat keretein belül eddig fogadjuk a jelentkezéseket.

Jelentkezési határidő a képzésre:

2020. április 17.

A felvételi várható időpontja:

2020. május 19., 26., 28.

Felvételi vizsga

A Laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak felvételi eljárása legalább két főből álló felvételi bizottság előtt zajlik, mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját, továbbá a nemzetközi laktációs szaktanácsadói vizsga bemeneti követelményeit vizsgálja.

A Laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak felvételi eljárása során az alábbi szempontok alapján lehet pontot szerezni:

a) Személyes adottságok, kommunikációs készségek és motiváció: maximum 30 pont

b) A nemzetközi laktációs szaktanácsadó vizsga bemeneti követelményeinek való megfelelés mértéke, különös tekintettel a laktáció specifikus gyakorlati órákra vonatkozó feltételeknek való megfelelésre, a szükséges óraszámok meglétére, illetve az esetlegesen hiányzó órák megszerzésének tervezett módjára: maximum 10 pont

A felvételi vizsgán maximum 40 pont szerezhető.

 

A jelentkezők rangsorolása, a felvételi döntés

A szakirányú továbbképzésre jelentkezők rangsorolása a felvételin szerzett pontok alapján történik.

A felvételről – az intézményi kapacitás figyelembe vételével – a kar dékánja dönt.

A döntésről a jelentkező írásban, felvételi határozatban kap értesítést a felvételi vizsgák lezárultát követően.

A felvételi döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a jelentkező az Egyetem rektorához címezve fellebbezéssel élhet. A fellebbezéseket az Egyetem Felülbírálati Bizottsága bírálja el.