Bejelentkezés

FRISSÍTÉS!

A felvételi határozatokat a megadott emailcímre kiküldtük a további teendőkkel együtt. Azok a felvételizők, akik nem kapták ezt meg, kérem, mielőbb írjanak a következő emailcímre tájékoztatásért:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tájékoztató a Laktációs Szaktanácsadó szakirányú továbbképzés felvételi eljárásrendjéről
2020

Jelentkezési feltételek:

A felvétel feltétele legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területeken:

  • Orvos- és egészségtudomány
  • Bölcsészettudomány
  • Társadalomtudomány
  • Pedagógusképzés

További feltétel, hogy a jelentkező rendelkezzen 1000 óra igazolható klinikai tapasztalattal szoptató anya-gyerek párosok kísérése terén, mely kiváltható 500 óra nemzetközi laktációs szaktanácsadó mentorálása mellett történő gyakorlattal. Az órák megszerzése pótolható a harmadik félév végéig, de a felvételi során a tapasztalat megléte előnyt jelent. A gyakorlat megszerzésének részletes feltételei a 'Bemeneti feltételek' alpont alatt találhatók.

Jelentkezés módja:

Jelentkezni a csatolmányok között megtalálható hivatalos jelentkezési lapon lehet, melyhez csatolni kell a jelentkező diplomájának másolatát, egy szakmai önéletrajzot, a bemeneti követelményeket igazoló dokumentumokat, kitöltött GDPR nyilatkozatot, illetve 1 db igazolványképet. 

A jelentkezési lapot a mellékletekkel együtt az Intézet postacímére kell megküldeni:  Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet 1428 Budapest, Pf.2. (Kérjük, a borítékra kívülről írják rá, hogy "bizalmas"!).

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a jelentkezési anyagokat 2020. március 16., hétfőtől csak ELEKTRONIKUS FORMÁBAN is ELFOGADJUK a 2020. április 17-i beérkezési határidőig.  A 2020. március 16-ig postai úton már beérkezett anyagokat NEM szükséges elektronikus változatban is elküldeni.

Beküldés módja:

 Vajkó Erzsébet kolléganőnk részére: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.
 

A hiányos jelentkezés esetén – a beérkezését követően soron kívül - 15 napos teljesítési határidővel az Intézet határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívhatja fel a jelentkezőt. Ha a jelentkező a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőig nem teljesíti a felhívásban foglaltakat, úgy jelentkezéséről a rendelkezésre álló adatok alapján születik döntés.

Jelentkezési határidő a képzésre:

2020. április 17.

A felvételi várható időpontja (ezek az országban akkor általános korlátozások függvényében változhatnak):

2020. május 19., 26., 28.

Felvételi vizsga

A Laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak felvételi eljárása legalább két főből álló felvételi bizottság előtt zajlik, mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját, továbbá a nemzetközi laktációs szaktanácsadói vizsga bemeneti követelményeit vizsgálja.

A Laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak felvételi eljárása során az alábbi szempontok alapján lehet pontot szerezni:

a) Személyes adottságok, kommunikációs készségek és motiváció: maximum 30 pont

b) A nemzetközi laktációs szaktanácsadó vizsga bemeneti követelményeinek való megfelelés mértéke, különös tekintettel a laktáció specifikus gyakorlati órákra vonatkozó feltételeknek való megfelelésre, a szükséges óraszámok meglétére, illetve az esetlegesen hiányzó órák megszerzésének tervezett módjára: maximum 10 pont

A felvételi vizsgán maximum 40 pont szerezhető.

 

A jelentkezők rangsorolása, a felvételi döntés

A szakirányú továbbképzésre jelentkezők rangsorolása a felvételin szerzett pontok alapján történik.

A felvételről – az intézményi kapacitás figyelembe vételével – a kar dékánja dönt.

A döntésről a jelentkező írásban, felvételi határozatban kap értesítést a felvételi vizsgák lezárultát követően.

A felvételi döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a jelentkező az Egyetem rektorához címezve fellebbezéssel élhet. A fellebbezéseket az Egyetem Felülbírálati Bizottsága bírálja el.

 

 

!! A 2020 szeptemberében induló laktációs szaktanácsadó képzés szerepel a „Családbarát Szülészet” pályázati program (CSSZP) által finanszírozott képzések listáján.

 A pályázati jelentkezés lezárult, ugyanakkor a pályázó intézmények a pályázat keretein belül meghatározott módon a jelentkezési határidőig módosíthatják a beiskolázni kívánt szakdolgozóik nevét.