Információk hallgatóknak (Mediáció)

Bejelentkezés

Felvétel a képzésre

A felvételi eljárás célja

A felsőoktatási felvételi eljárás célja a felsőfokú tanulmányok folytatására legalkalmasabb jelentkezők kiválasztása.

 

Jelentkezés a képzésre

A Közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés beérkezési határideje: 2020. június 16 volt.

Pótfelvételire a jelentkezési anyagok beérkezésének határideje: 2020. július 31.

Jelentkezni hivatalos jelentkezési lapon lehet, melyhez csatolni kell a bemenethez szükséges oklevél másolatát, adatkezelési nyilatkozatot, szakmai önéletrajzot és motivációs levelet. A jelentkezési lap és az adatkezelési nyilatkozat a lap alján lévő Csatolt dokumentumoknál található.

A jelentkezési lapot a mellékletekkel együtt kérjük postán megküldeni a következő címre:

Semmelweis Egyetem, EKK, Mentálhigiéné Intézet
1428 Bp. Pf. 2.
Vajkó Erzsébet részére
BIZALMAS

Hiányos jelentkezés esetén – a beérkezését követően soron kívül – 15 napos teljesítési határidővel az Intézet határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívhatja fel a jelentkezőt. Ha a jelentkező a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőig nem teljesíti a felhívásban foglaltakat, úgy jelentkezéséről a rendelkezésre álló adatok alapján születik döntés.

 

Felvételi vizsga

A vizsga időpontja: 2020. augusztus 11. 

A Közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzési szak felvételi eljárása legalább két főből álló felvételi bizottság előtt zajlik, mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. A felvételi két részből áll, melyek egy napon kerülnek lebonyolításra: délelőtt csoportos beszélgetés (90 perc), délután egyéni motivációs beszélgetés (kb. 30 perc személyenként).

A felvételi eljárás során az alábbi szempontok alapján összesen 50 pont szerezhető:

a) A mediációs gyakorlat kialakítása szempontjából releváns személyes adottságok, szakmai életút és motiváció: maximum 25 pont

b) Kommunikációs és segítői készségek: maximum 25 pont

 

A jelentkezők rangsorolása, a felvételi döntés

A szakirányú továbbképzésre jelentkezők rangsorolása a felvételin szerzett pontok alapján történik.

A felvételről – az intézményi kapacitás figyelembe vételével – a kar dékánja dönt.

A döntésről a jelentkező írásban, felvételi határozatban kap értesítést a felvételi vizsgák lezárultát követően.

A felvételi döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a jelentkező az Egyetem rektorához címezve fellebbezéssel élhet. A fellebbezéseket az Egyetem Felülbírálati Bizottsága bírálja el.