Információk hallgatóknak (Mediáció)

Tanulmányi ügyintézés

 

Hétfő: nincs ügyintézés
Kedd: nincs ügyintétzés
Szerda: 9:00-15:30
Csütörtök: 9:00 – 15:30
Péntek: 9:00 – 14:00
           

Tanulmányi ügyek >>>

Bejelentkezés

Felvétel a képzésre

Tájékoztató 

a Közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzés felvételi eljárásrendjéről

A felvételi eljárás célja

A felsőoktatási felvételi eljárás célja a felsőfokú tanulmányok folytatására legalkalmasabb jelentkezők kiválasztása.

Jelentkezés a képzésre

A Közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés beérkezési határideje: 2018. június 18.  

Jelentkezni hivatalos jelentkezési lapon lehet, melyhez csatolni kell a bemenethez szükséges oklevél másolatát, szakmai önéletrajzot és motivációs levelet.  

A jelentkezési lapot a mellékletekkel együtt az Intézet postacímére kell megküldeni:  Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet 1428 Budapest, Pf.2. (Kérjük, a borítékra írják rá, hogy "bizalmas"!)

Hiányos jelentkezés esetén – a beérkezését követően soron kívül – 15 napos teljesítési határidővel az Intézet határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívhatja fel a jelentkezőt. Ha a jelentkező a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőig nem teljesíti a felhívásban foglaltakat, úgy jelentkezéséről a rendelkezésre álló adatok alapján születik döntés.

Felvételi vizsga

A Közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzési szak felvételi eljárása legalább két főből álló felvételi bizottság előtt zajlik, mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. A felvételi két részből áll, melyek egy napon kerülnek lebonyolításra: délelőtt csoportos beszélgetés (90 perc), délután egyéni motivációs beszélgetés (kb. 30 perc személyenként).

A felvételi vizsgára készülésként kérjük elolvasni Arany János: A fülemile c. versét.

 

A felvételi vizsga időpontja: 2018. június 26 és június 28.; helyszín: Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat

 

A felvételi eljárás során az alábbi szempontok alapján összesen 50 pont szerezhető:

a) A mediációs gyakorlat kialakítása szempontjából releváns személyes adottságok, szakmai életút és motiváció: maximum 25 pont

b) Kommunikációs és segítői készségek: maximum 25 pont

A jelentkezők rangsorolása, a felvételi döntés

A szakirányú továbbképzésre jelentkezők rangsorolása a felvételin szerzett pontok alapján történik.

A felvételről – az intézményi kapacitás figyelembe vételével – a kar dékánja dönt.

A döntésről a jelentkező írásban, felvételi határozatban kap értesítést a felvételi vizsgák lezárultát követően.

A felvételi döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a jelentkező az Egyetem rektorához címezve fellebbezéssel élhet. A fellebbezéseket az Egyetem Felülbírálati Bizottsága bírálja el.