Félévkezdés

2019/20/2. félév 

 
Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy e-mail-jeikben minden esetben a tárgyban tüntessék fel a szak rövidített megnevezését is.
I. és II. évfolyam:

  2019/20/2 félév megkezdése

  

Az alábbi teendők elvégzése szükségesek a megadott határidőig.

1.) Neptun rendszerben személyes adatok rögzítése és ellenőrzése; pénzügyi beállítások (megosztási szabály).
Részletek a Pénzügyek  menüpontban. A pénzügyi beállítások elvégzése félévente az itt megadott határidőig minden önköltséges hallgatónak kötelező, kérelem beadása esetén is!

2.) Állami ösztöndíjas hallgatóknak: felhasználható állami félév ellenőrzése a FIR-ben, amennyiben eltérés található, azt a hallgató köteles jelezni. 

3.) Aktuális félévre vonatkozó kérelem megküldése e-mail-ben, azt követően az eredeti aláírt kérelmek eljuttatása Intézetünkhöz a megadott határidőkig

4.) Önköltség befizetéséről szóló igazolás leadása
(fénymásolat elegendő)

5.)
Regisztráció (beiratkozás) Neptunban - minden félévkor kötelező minden hallgatónk számára.
I. évfolyam I. félévében regisztráció csak a személyes beiratkozás után lehetséges. 

6.) Tárgyfelvétel és kurzusjelentkezés Neptunban
Bejelentkezés (regisztráció) elvégzése után - aktív félévi státusszal lehetséges.

 
Felhívjuk figyelmét, hogy a pénzügyi beállítás, a regisztráció vagy a tárgyfelvétel elmulasztása 6.000,- Ft különeljárási díj megfizetését vonja maga után. 
     

A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 42.§ (5) pont alapján: „A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak az intézményi szabályozásban meghatározottak szerint - a képzési időszak megkezdése előtt - be kell jelentkeznie az adott képzési időszakra. Nem jelentkezhet be az a hallgató, aki a lejárt fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget.”

   Pénzügyi beállítás - csak önköltséges hallgatóknak

 Félévi részvételi szándékát megerősítendő kérjük, hogy a Pénzügyek menüpontban leírtak alapján járjon el.

   Kérelmek


Kérelmek benyújtása a Kérelmek menüpontban leírtak és letölthető dokumentumok szerint.

   Bejelentkezés (regisztráció) Neptunban

http://semmelweis.hu/neptun/hu/neptun-inditasa/

A beiratkozás (regisztráció) - minden jogviszonyban álló hallgató számára minden félévben kötelező -  az’'Ügyintézés’'menüponton keresztül érhető el. Itt lehet a következő félévre regisztrálni, a "Beiratkozás/Bejelentkezés" linkre kattintva. Majd a "Beiratkozási/Bejelentkezési kérelmek" felületen megjelenő aktuális félév státuszának oszlopában "Új" státusszal szereplő sorban kattintson a sorvégi "Lehetőségek()/Beiratkozás" linkre. Ekkor megnyílik egy ablak, melyben szükséges nyilatkoznia arról, hogy "Aktív" vagy "Passzív" státusszal szeretne regisztrálni az adott félévre. A megfelelő kiválasztása után a "Nyilatkozom" gombot kell megnyomnia! (Ez a regisztráció csak akkor lehetséges, ha az ’Információ’ menüpontban az "Időszakok" link alatt található "Beiratkozási időszak" aktuális félév!) Intézményi beállítás alapján csak akkor tud tárgyat felvenni, ha már beiratkozott a félévre a Neptun rendszerben!

(Ha "Aktív" státusszal szeretne beiratkozni a képzésre, akkor a program a biztonság kedvéért rákérdez, hogy biztosan folytatja-e a beiratkozási folyamatot, ilyenkor az "OK" gombbal tudja folytatni a beiratkozás rögzítését.)


   Tárgyfelvétel és kurzusjelentkezés Neptunban

 

Tantárgyak felvétele, kurzusjelentkezés nem lehetséges az aktuális félévre való bejelentkezés nélkül (leírást lásd előző pontban)

Ehhez a "Tárgyak’ menüpontban kell kiválasztani a ’Tárgyfelvétel’ linket.
 1. Tárgylista megjelenítése: A tárgyfelvételhez a szűrésben a "Csak a meghirdetett tárgyak" jelölőnégyzetet be kell pipálni, majd a "Félévek" legördítő mezőben ki kell választani az aktuális félévet, a "Tárgytípus"-nál a "Mintatanterv tárgyai" opciót bejelölve, a "Mintatantervek"-nél legördítő listából lehet beállítani a mintatantervet. A "Tárgyak listázása" gombra kattintva megjelenik a feltételeknek megfelelően szűrt tantárgylista. (Az "Egyéb szabadon választható tárgyak" opció abban az esetben használható, ha az intézmény a szabadon választható tárgyait külön, a mintatanterveken kívül kezeli. Amennyiben ebben a listában nem talál tárgyat, akkor az csak annyit jelent, hogy intézménye a szabadon választható tárgyakat is beépítette a mintatantervekbe, ilyen esetben a "Mintatanterv tárgyai" opciót válassza!)

2. Megjelenítési, keresési, sorrendezési lehetőségek a tárgylistában: A lista tetején beállíthatja, hogy egy lapon hány tárgy adatait jelenítse meg a rendszer. Ha a lista csak több lapra fér ki, akkor az oldalszámok segítségével tud lapozni. A nyomtató ikonra kattintva ki tudja nyomtatni az adott lapot. A keresés (nagyító) ikonra kattintva megjelenik egy keresési felület a lista tetején. Itt a leugró menüből kiválaszthatja, hogy a tárgy mely adatára szeretne keresni, ezután adja meg a keresendő szöveget, és kattintson a "Keresés" gombra. Ekkor a listában már csak a megadott feltételeknek megfelelő tételek maradnak.

3. Tárgy/Kurzus felvétele: A tárgylistában a felvenni kívánt tárgynál a "Felvesz" linkre kattintva jelenik meg a tárgy ablaka ("Tárgy adatok/Felvehető kurzusok" fül), melyben a kiválasztott tárgyhoz tartozó, az adott félévben meghirdetésre került, felvehető kurzusok szerepelnek. A kurzuslista jobb oldalán (Leírás oszlop mellett) található jelölőnégyzet segítségével tudja kiválasztani a kívánt kurzust, majd a "Mentés" gombra kattintva tudja felvenni. Több kurzust abban az esetben kell felvennie egy tárgyhoz, ha többféle kurzustípus (pl. elméleti és gyakorlati kurzus) is meghirdetésre került. Ebben az esetben minden kurzustípusból egyet-egyet kell felvennie. (Kivétel ez alól a vizsgakurzus, amit viszont minden esetben magában kell felvenni, vagyis nem vehet fel egy tárgyhoz vizsgakurzust és más típusú kurzust egyszerre.) A kurzus felvételével tudja a tárgyfelvételét véglegesíteni.

A tárgyfelvétel sikerességéről, vagy sikertelenségéről visszajelző üzenet tájékoztat. A visszajelző üzenetben olvasható az esetleges sikertelenség esetén a sikertelen tárgyfelvétel oka (pl. nem teljesült a tárgy/kurzus felvételi követelmény, vagy a kurzus már betelt).

Kurzusjelentkezése csak akkor lesz sikeres, ha:

 • teljesítette a tárgy és a kurzus felvételéhez szükséges követelményeket,
 • van még szabad hely az összes kiválasztott kurzusra (a fő/limit oszlopban a fő kisebb, mint a limit),
 • az összes típusú kurzusból (pl. elmélet, gyakorlat) kijelölt egyet-egyet,
 • előzetes, vagy végleges tárgyjelentkezési időszak és kurzusjelentkezési időszak van,
 • még nem teljesítette a tárgyat korábban.

Ha az egyes kurzusokról szeretne további információhoz jutni, akkor a listában kattintson az adott kurzus bármely adatára, és ekkor egy újabb felugró ablakban megjelennek a kurzus adatai.

Abban az esetben, ha a kurzusnál minimum létszám van megadva, kérjük figyelje a létszámot és a kiírást - amennyiben nincs elegendő jelentkező, a kurzus nem indul!

4. Tárgy leadása: Ha felvett egy tárgyat, de valamilyen oknál fogva le szeretné adni, akkor azt a ’Tárgyak’ menü ’Felvett tárgyak’ menüpontjában teheti meg. Ezen az oldalon a szűréseknél a "Félévek" legördítő listában ki kell választani a kívánt félévet, majd a Listázás gombbal láthatja azokat a tárgyakat, amelyeket az aktuális jelentkezési időszakban felvett, és itt van lehetősége kurzust változtatni, illetve leadni a tárgyait. Ha a leadandó tárgy sorában a sorvégi "Lehetőségek()/Tárgy leadása" linkre kattint, akkor a rendszer előbb visszakérdez, hogy tényleg le akarja-e adni az adott tárgyat, és amennyiben erre igennel válaszol, akkor kerül a tárgy leadásra, és ezzel el is tűnik a felvett tárgyak listájából. Természetesen a tárgyjelentkezéssel együtt ekkor a kurzusokra való jelentkezése is törlődik, erről visszajelzést is kap. (Tárgyat leadni előzetes, vagy végleges tárgyfelvételi, ill. kurzusjelentkezési időszakban lehetséges!)

5. Kurzusváltoztatás: Ha egy már felvett tárgyánál szeretné megváltoztatni a kurzus(oka)t, ami(k)re jelentkezett, akkor ezt úgy teheti meg, hogy a ’Tárgyak/Felvett tárgyak’ felületen rákattint a tárgy nevére, ekkor megjelenik a "Tárgy adatok" felugró ablak, itt a "Tárgy kurzusai" fülön a kurzuslista utolsó oszlopában be kell pipálni a másik kívánt kurzus(oka)t és eltávolítani       a kijelölést a leadandó kurzus(ok) sorából, majd a "Mentés" gombra kattintva megtörténik a változtatás. Az átjelentkezés megtörténtéről, illetve az esetleges hibák okairól a rendszer visszajelzést ad. A kurzusmódosítás linkjét a tárgy sorának végén található "Lehetőségek()" ikon alatt is megtalálja "Felvett kurzus módosítás" név alatt.

 

   Tanulmányok halasztása (passzív félév)

 Amennyiben tanulmányait szeptemberben mégsem kívánja megkezdeni, kérjük, hogy erről adjon számunkra írásos tájékoztatást halasztási igény benyújtásával! 
A jogviszony szüneteltetése iránti kérelem elbírálásához kérjük, hogy a "Kérelmek" menüpont csatolt dokumentumainál letölthető eredeti aláírt kérelmét a megadott határidőig juttassa el intézetünkhöz.  Letölthető a Kérelmek menüpontból.

Passzív félévre való bejelentkezés módja a "Regisztráció (beiratkozás) Neptunban" menüpontban található.

Halasztási kérelemmel csak beiratkozott hallgató élhet.
I. évfolyamos hallgatóinknak felhívjuk figyelmét, hogy halasztási kérelmet csak rendkívüli, előre nem látható ok miatt áll módunkban elfogadni az első félév megkezdése előtt!

  Diákigazolvány érvényesítése

A diákigazolvány-matricáinak érvényessége az őszi félév után március 31-én, a tavaszi félév után október 31-én lejár. Az aktuális félévre szóló érvényesítő matrica a NET fsz. 74. irodában kérhető ügyintézési időben. 
Új diákigazolvány igénylésének menete megtekinthető: Diákigazolvány

I. évfolyam képzés megkezdése előtt:

 

   Személyes beiratkozás I. évfolyamos hallgatók részére

Személyes beiratkozásra csak az I. évfolyam 1. félévének megkezdése előtt van szükség. (A következő félévekre csak a Neptun rendszeren keresztül kell regisztrálni (bejelentkezni) az aktuális félévre - aktív vagy passzív státuszra.)

Előzetesen e-mail-ben, azt követően tértivevénnyel postán megküldjük a felvételi eredményről szóló határozatot, az első tanulmányi tájékoztatót; a Neptun tanulmányi rendszerbe való belépési kódot és jelszót, valamint rövid leírást. Személyes beiratkozáshoz előzetes regisztráció szükséges a tájékoztatóban megadott "doodle" oldalon.

Laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzés:

- beiratkozás dátuma: -

- beiratkozás helyszíne: 1089 Bp., Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET), Nagyvárad tér 4. 

  

Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzés:

 - beiratkozás dátuma: -

 - beiratkozás helyszíne: 1089 Bp., Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET), Nagyvárad tér 4. fszt. 

 

  Szociális munka mesterképzés:

 - beiratkozás dátuma: -

 - beiratkozás helyszíne: 1089 Bp., Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET), Nagyvárad tér 4. 

  

A folyamatos ügyintézés érdekében kérjük, hogy a választott napon, a választott óra elején érkezzen. A várakozás elkerülhetetlen, de így próbáljuk a lehető legrövidebbre csökkenteni.

Amennyiben a beiratkozáson személyesen nem tud megjelenni, a beiratkozást a "csatolt dokumentumoknál" letölthető meghatalmazással és a szükséges dokumentumok bemutatásával meghatalmazottja is intézheti.

Az ügyintézési idő meggyorsításáért kérjük, a következőket:

1)  az alább "csatolt dokumentumoknál" letölthető hallgatói szerződést még otthon olvassa el. Kinyomtatni és kitölteni nem szükséges, arra csak a helyszínen kerül sor - 2 példányban, melyből dékáni aláírás után 1 példányt minden hallgató részére eljuttatunk, 

2)  a rektori utasításra minden beiratkozó hallgató részére kötelezően kitöltendő Diplomás Pályakövetési Rendszer Alumni nyilvántartási lap. 
Kérjük, hogy a nyomtatványt kitöltve és aláírva hozza magával a beiratkozásra. 

Beiratkozásra kérjük hozza magával a nyár folyamán már megküldött tanévkezdési tájékoztatóban felsoroltakat:

 • oktatási azonosító – amennyiben rendelkezik vele és a Neptun rendszerben találhatóval nem egyezik
 • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóazonosító kártya, külföldi hallgatók esetén tartózkodási engedélyt
 • 1 db igazolványkép (amennyiben a jelentkezéshez nem küldött),
 • önköltségi díj befizetéséről szóló igazolás fénymásolata (vagy az e-mailben megküldött kérelem eredeti aláírt példánya),
 • eredeti diploma és diplomamásolat (amennyiben a felvételi során nem került leadásra),
 • nem magyar nyelvű diploma esetén hiteles magyar nyelvű fordítás,
 • CSAK SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS BEIRATKOZÓI: alapvégzettséget igazoló diploma angol nyelvű fordítása (Akinek az alapdiplomáját angol nyelven is kiállították, annak nem kell külön fordítás! A kiállító intézmény által kiadott fordítás is megfelelő.),
 • CSAK MESTERKÉPZÉS BEIRATKOZÓI: nyilatkozat állami félévek felhasználásáról (nem kötelező, de javasolt) - csatolt dokumentumoknál letölthető