NYITÓLAP

 

Üdvözöljük!

 

Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézete a 2010-ben létrejött Egészségügyi Közszolgálati Kar egyik alapító tagja, és azóta is fontos szervezeti egysége. Intézetünk munkájának alapvető célja az egyének, családok és közösségek fejlődésének, egészséges testi-lelki-szellemi működésének támogatása a magyar társadalomban. Ezt a célt szolgáljuk képzéseinkkel, tudományos tevékenységünkkel. Kiemelt feladatunknak tartjuk a mentálhigiénés kultúra általános terjesztését, ehhez nyújtanak segítséget az Intézetünk szerkesztésében, gondozásában megjelent kiadványaink, szakkönyveink.

2018 júniusa és novembere között Intézetünk az EFOP 5.2.5. Társadalmi innovációk – Új módszerek kidolgozása című pályázat keretében valósította meg az EFOP 5.2.5.-18 - 2018 - 00011 számú Lelki Egészség és jóllét az életúton át - Komplex támogató program Nógrádban című projektet. Projektünknek a Jól vagyunk Nógrádban címet adtuk, és számos programelemet és modellprogramot hajtottunk végre közel fél év alatt.

 

 

Támogatási szerződés alapadatok

Pályázó neve

SEMMELWEIS EGYETEM

Projekt címe

Lelki egészség és jóllét az életúton át - komplex támogató program Nógrádban

Szerződés száma

EFOP-5.2.5-18-2018-00011

Támogatás összege (Ft)

102 070 914

Összköltség (Ft)

102 070 914

A projekt megvalósításának kezdete

2018.06.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje

2018.11.30.

Záró elszámolás benyújtásának határideje

2019.02.28.

Kötelezettségvállaló

Dr. Pethesné Dávid Beáta

Projektvezető

Farkas Beáta

Szakmai vezető

Szabó Tünde

  

Indokoltság

Jelen pályázati konstrukció keretében pilot programjaink megvalósításának színhelyéül a Szécsényi, valamint a Balassagyarmati járást választottuk. Mint azt korábbi tanulmányok (A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében végzett Hungarostudy kutatások alapján megjelent Kopp Mária és munkatársainak munkái: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón, 2004, Magyar lelkiállapot, 2008, 2013) bizonyították, a magyar lakosság szomatikus és ezzel összefüggő lelki egészsége, társadalmi jólléte és életminősége rendkívül alacsony. Az általános alacsony szintű mutatók térségek között jelentős különbséget mutatkoznak. Az észak-magyarországi régió és köztük Nógrád megye halmozottan hátrányos helyzetű mind egészségügyi, mind szociális, mind pedig oktatási szempontból. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés a legtöbb területen rendkívül korlátozott. Az ELTE PPK munkatársai által végzett szubjektív jóllét és „boldogság-mérések” (http://boldogsagprogram.hu/magyarorszag-boldogsagterkepe-2018) alapján kirajzolódó 2018-as „Boldogság-térképen” az észak-magyarországi régióban találjuk a legkevésbé pozitív szubjektív jóllétet.

 
Célkitűzések
 
Komplex programunkban a lelki egészség támogatásával foglalkozunk a teljes életúti spektrumon. A pályázat rövid futamidejét figyelembe véve olyan programcsomag kidolgozására, kipróbálására törekedtünk, amely a lakosság számára közvetlen haszonnal jár, az érintett szakemberek, szakmapolitikusok és helyi vezetők számára pedig közvetett demonstrációként szolgálhat a későbbi programelemek rendszeres megvalósítása ösztönzése érdekében.

 

Megvalósításra kerülő programok, programelemek

Projektünkön belül a következő programelemek végrehajtását vállaltuk:

Modellprogramok:

„Tarts szorosan!” csoportos párkapcsolati program szívbetegek és társaik számára   - amerikai program magyar adaptálása, kézikönyv fordítása.

Egyedül nevelek - Egyszülős családok támogató csoportja

Szakmai események:

Szakmai nap a lelki egészség támogatásáról szakembereknek

Lelki egészség nap a lakosságnak - idősödés és jóllét témakörben

Lelki egészségnapok iskolákban - iskolai drogprevenciós programok

Kutatások:

Lelki egészség támogatása Szécsényben – online kutatás helyi szakemberek körében 

Lakossági tükör - reprezentatív és nógrád megyei kutatás a lelki egészségről és jóllétről

Roma kutatás társadalmi beágyazottságról és jóllétről

Infó kutatás és információs weblap létrehozása:

Jól vagyunk Nógrádban - nógrád megyei segítő szolgáltatások információs portálja

Szóróanyagok:

Szóróanyagok lelki egészség témakörökről laikus felnőttek és iskoláskorúak, kamaszok számára

Képzési szóróanyagok érdeklődő szakembereknek

A projektben megvalósuló programelemek monitoring vizsgálata:

Elégedettségi és eredményességi mérések

 

A megvalósított modellprogramokról, programelemekről mint jó és ígéretes gyakorlatokról bővebb információ az alábbi mappából letölthető.