Tanulmányi ügyintézés

 

Hétfő: nincs ügyintézés
Kedd: nincs ügyintétzés
Szerda: 9:00-15:30
Csütörtök: 9:00 – 15:30
Péntek: 9:00 – 14:00
           

Tanulmányi ügyek >>>

Bejelentkezés

Hallgatói információk

 

4/3. Doktori Program:

Egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése 

 A Doktori Műhely időpontja és helyszíne megváltozott: 2019. március 29-én pénteken 9:30-tól lesz a NET fsz. 81.-ben!

Letölthető anyagok:

A 2018/19-es tanév tavaszi félévének idő- és terembeosztása.

A Doktori Szabályzat módosított változata.

A doktori képzés hat szemeszterre kidolgozott képzési tervének áttekintő kurzusbeosztása

A 2+2 éves képzési rendhez átalakított áttekintő kurzusbeosztás.

A szigorlati főtárgy ("Szociológia, társadalomlélektan és társtudományok") kötelező irodalma

Témakörök a Társadalomelmélet és értékszociológia szigorlati tárgyhoz

Témakörök az Egyén és közösség szigorlati tárgyhoz

A doktori értekezés formai követelményei a Doktori Iskola honlapján érhetők el.