Állami ösztöndíjasoknak

 

  • 2017_általános felvételi_eljárás_tájékoztató az oldal végén "csatolt dokumentumok" menüpontból letölthető.


Állami félévek felhasználásának ellenőrzése:

Kérjük, hogy az Oktatási Hivatal FIR rendszeréből letölthető dokumentum alapján, félévente önmagára nézve ellenőrizze az állami félévei felhasználását: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/fir.html

Amennyiben az Ön számításai szerint eltérő adatokat tartalmaz a lehívott irat, kérjük, keresse fel a képző intézményt, illetve az Oktatási Hivatalt egyeztetés céljából.

 


Tájékoztató a 2012. szeptemberében és azt követően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók részére!

Aki 2012 szeptemberében vagy azt követően állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg tanulmányait a szociális munka mesterképzésben, vagy családtudomány és családterápia mesterképzésben, azoknak az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmét:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48/A.§-tól kezdődően részletesen szabályozza az állami finanszírozott képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozó feltételeket. Ennek értelmezéséhez szeretnénk segítséget nyújtani:  

  • Állami ösztöndíjas képzési formában részt vevők a képzés kezdetétől számítva - a képzési idő legfeljebb másfélszeresén belül kötelesek megszerezni az oklevelet (a halasztás időtartama nem számít bele a 3 évbe), ha ez nem teljesül és szüneteléssel sem lehet tovább húzni a teljesítést, akkor vissza kell fizetni a költségtérítési díj 50%-ának megfelelő összeget a magyar állam részére.
  • Az Oktatási Hivatal a hallgató kérelmére a teljesítést felfüggesztheti, ha nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében felnőttképzésben folytat(ott) tanulmányokat. A szünetelés legfeljebb 2 alkalommal összesen legfeljebb 2 év időtartamra engedélyezhető, ha a hallgató igazolja, hogy az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében folytatott tanulmányait felnőttképzési jogviszonyban végzi.
  • Az Oktatási Hivatal szintén a hallgató kérelmére teljesítettnek tekinti az oklevél megszerzését (függetlenül attól, hogy ténylegesen megszerezte-e a hallgató az oklevelet), ha a hallgató az oklevelét tartós betegsége, balesete, szülés miatt nem képes megszerezni.

 Részletes tájékoztató:  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételeiről szóló 48/A.§ - 48/S.§

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZOCIÁLIS MUNKA MESTERKÉPZÉS

 

Önköltséges hallgatók részére, állami ösztöndíjas hely elnyerésére

 

A Semmelweis Egyetem  Egészségügyi Közszolgálati Kar  Mentálhigiéné Intézet  igazgatója pályázatot hirdet meg  a  2019/2020. tanév 1. félévére  szociális munka mesterképzés önköltséges képzési formában részt vevő hallgatói számára, állami ösztöndíjas státuszba történő átsorolásra.

Pályázati követelmény:

  • A hallgató rendelkezzen felhasználható államilag támogatott félévvel.
  • A pályázat elbírálása a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 48.§ (3) bekezdése és a Semmelweis Egyetem EKK Térítési és Juttatási Szabályzat 22.§ (8). bekezdése „(8) Megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre - a hallgató kérelme alapján – az vehető át, aki a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített kreditindexe” alapján történik.

A pályázat beérkezésének határideje:  2019. augusztus 30.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

  • postán: Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet 1428 Budapest, Pf.2. vagy
  • személyesen: Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 19. emelet 1908-as szoba

 

Budapest, 2019. augusztus 26. 

  

                                                        Dr. Pethesné Dávid Beáta s.k.

                                                           egyetemi tanár

                                                           intézetigazgató